Počas rekonštrukcie Kaštieľa v Čunove odkryli vzácne nástenné maľby


Dátum: 06.11.2023

Obrázok k aktualite Počas rekonštrukcie Kaštieľa v Čunove odkryli vzácne nástenné maľby

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finišuje výstavbu unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra. To vznikne v Kaštieli v Čunove. Nakoľko bol celý objekt schátraný, musel prejsť komplexnou rekonštrukciou. Tá odkryla aj vzácne nástenné maľby.

„Rekonštrukčné práce sa blížia k úspešnému záveru. Národná kultúrna pamiatka dostane novú dušu a nový obsah. Vytvoríme v ňom unikátne ekocentrum, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, plniť bude aj nadnárodnú funkciu a slúžiť pre širokú verejnosť každej vekovej kategórie. Veľmi príjemným prekvapením bolo pre nás, že počas rekonštrukcie sa nám podarilo odkryť a obnoviť ručne maľované neskorobarokovo-klasicistické fresky,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Nástenné maľby sa nachádzajú v troch východných miestnostiach juhozápadného traktu kaštieľa. Datované sú do 19. storočia.

„Reštaurátorský výskum identifikoval vo všetkých troch miestnostiach na primárnej barokovej omietkovej vrstve monochrómnu bielu povrchovú úpravu, ktorá bola prekrytá mladšou omietkovou vrstvou s neskorobarokovo-klasicistickou ručne maľovanou výzdobou s krajinársko-rastlinnými motívmi, datovanou do začiatku 19. storočia, a to konkrétne z roku 1807. V nárožnej tretej miestnosti bola sondážou na spomínanej neskorobarokovo-klasicistickej vrstve zistená ešte jedna hodnotná kultúrna vrstva, datovaná do obdobia okolo polovice 19. storočia, s nástennými maľbami s rastlinnými motívmi,“ spresnila Natália Ferusová z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave.

Existencia malieb vo vybraných miestnostiach kaštieľa bola primárne odhalená už v roku 1975 odbornými pracovníkmi vtedajšej MSPS počas výkonu pamiatkového výskumu. Uvedený výskum mal byť podkladom pre obnovu kaštieľa, ku ktorej v súvislosti s nástupom nového režimu po roku 1989 nakoniec nedošlo. V roku 2010 prebehol opätovne pamiatkový, architektonicko-historický, výskum, ktorý predošlý pamiatkový výskum aktualizoval, zosumarizoval dovtedajšie zistenia a spodrobnil návrh pamiatkovej obnovy kaštieľa. V nadväznosti na tento výskum boli maľby v roku 2018 podrobené reštaurátorskému výskumu.

V rámci prebiehajúcich reštaurátorských prác na maľbách boli tieto celoplošne odkryté vo všetkých troch miestnostiach a na spôsobom prezentácie muzeálnych diel odborne zakonzervované. Maľby boli výrazne poškodené neskoršími zásahmi, nakoľko boli v priebehu 20. storočia prekryté ďalšou vrstvou omietky s náterovými vrstvami. Napriek tomu je jasne čitateľný prevládajúci krajinársko-poľnohospodársky motív s vyobrazením girlánd obilia, lúčnych a poľných kvetov, ovocných stromov, hláv zvierat a pod. Odhalené maľby bude potrebné podrobiť ďalšiemu umelecko-historickému prieskumu. V súbehu s komplexnou obnovou kaštieľa prebehlo aj reštaurovanie hodnotných prvkov a častí kaštieľa – reštaurovanie kamenných prvkov a obnova časti predstavaného portiku kaštieľa.
 

Barokovo-klasicistický kaštieľ v Čunove, tzv. Szapáryho kaštieľ, bol postavený na mieste staršieho kaštieľa v tretej štvrtine 18. storočia (v období 1757-1781). Vedľa kaštieľa stojí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni 1. NP a dreveným trámovým stropom na 2. NP. Oba objekty sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka. Plánované je dovyhlásenie torza pôvodného parku, ktorý oba pamiatkové objekty obkolesuje.

Komplexná rekonštrukcia kaštieľa v Čunove pozostáva z troch častí – obnovy čunovského kaštieľa, obnovy sýpky a revitalizácie priľahlej záhrady. Na budove kaštieľa bola zrealizovaná kompletná výmena strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy. Tomu predchádzala výmena pôvodného krovu za oceľovú konštrukciu, doplnenú drevenými prvkami. Strecha bola tepelne zaizolovaná a osadili sa do nej nové okná. Pôvodné komíny boli zrekonštruované, rovnako aj podkrovie, kde boli namontované sadrokartónové priečky, podlaha, rozvody elektroinštalácie, vody a kúrenia. Vytvorí sa tu administratívna a ubytovacia časť. Vyčistené boli pivničné priestory, kde sa vytvorí miesto pre tvorivé dielne. Okrem strechy boli osadené nové okná aj na prízemí a v pivnici. V záverečnej etape sa realizovali reštauračné práce, fasády a omietky.

V rámci revitalizácie záhrady sa buduje oplotenie areálu, vstupné brány, parkoviská a spevnené plochy. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene, krovín a stromov, vybudovanie jazierka či drobnej architektúry ako altánok či informačné panely.

„Ekocentrum bude určené nielen pre obyvateľov Bratislavského kraja, ale aj celého Slovenska, s presahom na rakúske a maďarské územie. Slúžiť bude na workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, nové turistické atrakcie či prezentáciu prírodných zaujímavostí, a to všetko v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi,“ dodala Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Projekty „Ecoregion SKAT“ a „Ecoregion SKHU“ sú podporené prostredníctvom Programov spolupráce Interreg V-A SK-AT (www.sk-at.eu) a Interreg V-A SK-HU (www.skhu.eu). Financovanie je zabezpečené prevažne z prostriedkov Európskej únie – 85 % pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % tvorí spolufinancovanie BSK.


Skočiť na hlavné menu