Počas osláv Dňa Európy otvorili v Krupine informačnú kanceláriu Europe Direct


Dátum: 26.04.2024

Obrázok k aktualite Počas osláv Dňa Európy otvorili v Krupine informačnú kanceláriu Europe Direct
V Krupine v piatok slávnostne otvorili informačnú kanceláriu Europe Direct (ED) Banskobystrický región, ktorá je súčasťou siete ED centier na Slovensku. Tieto centrá sú jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom Slovenskej republiky na miestnej a regionálnej úrovni. TASR o tom informoval Jakub Dvorský, predseda občianskeho združenia Vidiecky parlament mladých na Slovensku.

"Úlohou centra je poskytovať bezplatne včasné a objektívne informácie týkajúce sa Európskej únie. Veľkú časť úsilia centrum venuje zvyšovaniu povedomia obyvateľov o EÚ, jej histórii, súčasnosti a jej budúcnosti a smerovaní," priblížil Dvorský. Doplnil, že jednou z jeho priorít je vedenie dialógov s občanmi spojenými s celým radom podujatí s cieľom lepšieho pochopenia fungovania EÚ a jej parlamentnej demokracie. Centrum podľa neho aktívne podporuje európske občianstvo na školách a iných vzdelávacích inštitúciách a tiež koordinuje svoju činnosť s ostatnými sieťami ED v jednotlivých regiónoch Slovenska. Občania tu navyše nájdu bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami. Otvorenie kancelárie bolo súčasťou osláv Dňa Európy, ktoré sa konali v piatok na Svätotrojičnom námestí v Krupine. Spojené boli tiež s oslavou dvadsiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. "Podujatie sa nieslo v duchu európskej kultúry a ponúklo bohatý program, ktorý zahŕňal hudobné a tanečné predstavenia a výtvarné aktivity.

rítomní mohli interaktívne spoznávať Európsku úniu prostredníctvom stánkov ponúkajúcich hry, workshopy a prezentácie, ktoré poskytovali informácie o fungovaní EÚ a jej vplyve na každodenné životy ľudí," priblížila Monika Slaninová z ED Banskobystrický región s tým, že pre deti boli pripravené vzdelávacie hry a kreatívne aktivity. Program bol doplnený o stánky s občerstvením, kde návštevníci mohli ochutnať špeciality z rôznych európskych krajín. Súčasťou osláv bola aj výtvarná súťaž na tému "Európa očami detí", do ktorej sa zapojilo 120 detí a študentov z okresu Krupina. Tie najkrajšie podľa odbornej poroty odmenili počas osláv. Práce sú vystavené v átriu Domu služieb a obyvatelia mohli za najkrajšie diela hlasovať aj na mieste.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu