Platforma Google Maps - cesta k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania a života


Dátum: 03.08.2022

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps - cesta k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania a života
Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Pavlovce (3) (Large)

V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť.
Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.

Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy (7) (Large)

Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Pavlovce nad Uhom - cesta k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania a života

Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy (4) (Large)

Celkovou rekonštrukciou materskej školy sa docielilo zlepšenie jej technického stavu, zníženiu energetickej náročnosti a emisií CO2, a zrealizovala sa aj renovácia vnútorných priestorov. Zároveň sa zvýšila kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenie prístupu k vzdelávaniu najmä detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. → https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Q5OB-uMVBOkvAedDkR2anpU0VUkmLdC7&ll=48.61601579403374%2C22.06980115044216&z=18
 
Skočiť na hlavné menu