Platforma Google Maps 2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Borský Mikuláš


Dátum: 03.05.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  Borský Mikuláš
Platforma Google Maps 2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Borský Mikuláš

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.

Cieľom projektu je zlepšenie tepelno-technických vlastností pôvodných stavebných konštrukcií vrátane vykurovacieho systému s cieľom zvýšenia hospodárnosti využívania energií a zníženia emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov SO2, NOx a PM10 pri prevádzke budovy obecného úradu v obci Borský Mikuláš.


Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.


Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu