Platforma Google Maps 2 - Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci


Dátum: 03.04.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 - Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci
Platforma Google Maps 2 - Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci


Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku! V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť.

Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.

Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci

Celkovým cieľom projektu je rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ v obci Kráľová pri Senci. Nadstavbou existujúceho objektu sa vytvorí nová trieda s príslušenstvom pre 24 detí. Celková úžitková plocha nadstavby je 215,77 m2. Súčasťou navrhovaného cieľa je aj rozšírenie trávnatých plôch v areály MŠ vrátane dvoch detských ihrísk. Existujúci areál MŠ bude rozšírený o 113 m2 nových trávnatých plôch. Navrhované úpravy areálu MŠ sú potrebné aj pre naplnenie požiadaviek stanovených vyhláškou pre dodržiavanie minimálnych požiadaviek pre trávnaté plochy na 1 dieťa.
 
Virtuálna prehliadka

Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps

 
Skočiť na hlavné menu