Platforma Google Maps 2 -Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa


Dátum: 27.09.2023

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa
Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!

V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020.

Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Aj takýmto spôsobom sa dá zvýšiť atraktivita a návštevnosť prihraničnej oblasti.


Predmetom projektu "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/, 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetných ucelených častiach stavby: UČS 00 ŽST Žilina, UČS 51 ŽST Dolný Hričov a UČS 52 traťový úsek Dolný Hričov - Žilina. Predmetný úsek je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva (napr. Technická špecifikácia pre interoperabilitu "TSI"), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

A to všetko vďaka eurofondom.

Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu