Platforma Google Maps 2 - Komunitné centrum - Sečovce


Dátum: 13.12.2023

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 - Komunitné centrum - Sečovce
Platforma Google Maps 2 - Komunitné centrum - Sečovce

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku!


Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v meste Sečovce do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života mesta a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

Špecifické ciele:
• Zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
• Aktivizovať ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života mesta
• Vytvoriť priestor pre zbližovanie majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva
• Zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov

Hlavnou aktivitou projektu je novostavba komunitného centra v meste Sečovce. Po ukončení stavby bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce.

Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu