Platforma Google Maps 2- Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY


Dátum: 18.10.2023

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2- Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY
Platforma Google Maps 2 -Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY

Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku! V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť.

Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Aj takýmto spôsobom sa dá zvýšiť atraktivita a návštevnosť prihraničnej oblasti.

Predmetom projektu " „Bezpečná a ekologická doprava - cyklotrasy“" je výstavba Cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke 6,569 km. Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj prostredníctvom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklistickej komunikácie spájajúcej obce Vidiná a Halíč s mestom Lučenec.

Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu