Partizánske začalo s výstavbou kompostárne za 1,67 milióna eur


Dátum: 17.08.2022

Obrázok k aktualite Partizánske začalo s výstavbou kompostárne za 1,67 milióna eur
Mesto Partizánske začalo s výstavbou kompostárne na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Objekt buduje dodávateľ prác v areáli bývalých Závodov 29. augusta, na projekt získala samospráva financie z fondov Európskej únie. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

"Zhotoviteľ stavby v súčasnosti pracuje na realizácii vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ako aj skrývky ornice pod samotnú stavbu a kompostovaciu plochu," spresnil Božik.

Kompostáreň by mala podľa neho ročne prijať 3250 ton BRKO, z toho 950 ton kuchynského odpadu a 2300 ton zeleného BRKO. "Zhodnocovať tam budeme BRKO z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, záhrad obyvateľov a kuchynský odpad," doplnil.

Dodávateľom prác je spoločnosť ViOn zo Zlatých Moraviec, kompostáreň by mala dokončiť do 15 mesiacov. Mesto jej v zmysle zmluvy o dielo za stavebné práce zaplatí 1.675.879 eur.

Na projekt kompostárne vrátane technológií získala samospráva financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR jej na tento účel schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 2.938.640,58 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu