Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 k 23.09.2021


Dátum: 07.10.2021

Obrázok k aktualite Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 k 23.09.2021
Ku dňu 17. 09. 2021 bolo predložených 110 ŽoNFP v sume 34 004 300,97 Eur (zdroj EÚ). Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ).
Skočiť na hlavné menu