Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80


Dátum: 25.03.2022

Obrázok k aktualite Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP- PO7-SC76-2021-80 je stanovený na 17. 05. 2022.
Skočiť na hlavné menu