Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil vyše 93 percent


Dátum: 28.01.2023

Obrázok k aktualite Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil vyše 93 percent
Operačný program Technická pomoc (OPTP) využil zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 31. decembru minulého roka zhruba 148,5 milióna eur. Predstavuje to 93,32 % z celkovej alokácie vyše 159 miliónov eur, podiel je najvyšší zo všetkých programov. Čerpanie európskych prostriedkov v tomto programe v porovnaní s koncom novembra medzimesačne vzrástlo o niečo viac ako 1 milión eur a podiel o 0,63 percentuálneho bodu. Oproti záveru roka 2021 je to medziročne viac skoro o 19 miliónov eur, resp. o 14,7 % a úroveň je vyššia približne o 12 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).
 
Spolufinancovanie programu zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom roka 2022 takmer 26 miliónov eur, teda zhruba 93 % z 28 miliónov eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v programe presahujú 153 miliónov eur, čiže vyše 96 % z alokácie, platné výzvy na eurozdroje dosiahli 183,5 milióna eur, čo je o vyše 15 % nad celkovou vyčlenenou sumou. Do konca tohto roka zostáva v programe využiť z peňazí EÚ ešte 10,6 milióna eur, čo je necelých 7 % celkovej alokácie. Ak by mala byť celá suma využitá, čerpanie by malo dosiahnuť v každom mesiaci priemerne minimálne 885 tis. eur.
 
OPTP je podľa objemu finančných prostriedkov v poradí siedmy z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka, podľa úrovne čerpania eurofondov v závere vlaňajška si udržiaval prvú pozíciu. Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na siedmom mieste. Riadiacim orgánom programu je od 1. októbra 2020 MIRRI, ktoré zabezpečuje jeho implementáciu. V programe idú peniaze v dvoch programových osiach - na riadenie, kontrolu a audit eurofondov je z eurozdrojov vyčerpaných 99,7 % zo 131,5 milióna eur a na systémovú a technickú podporu skoro 63 % z 27,5 mil. eur.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu