Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ takmer štyri miliardy eur


Dátum: 20.04.2023

Obrázok k aktualite Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ takmer štyri miliardy eur
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 ku koncu marca tohto roka takmer 4 mld. eur. Predstavuje to 66,45 % z celkovej alokácie programu cez 6 mld. eur. Čerpanie európskych prostriedkov oproti koncu februára vzrástlo o vyše 90 mil. eur a miera o 1,51 percentuálneho bodu.

V porovnaní so záverom roka 2022 je využívanie eurofinancií vyššie o 180,5 mil. eur a podiel o 3,01 percentuálneho bodu. Program zostal podľa aktuálneho podielu pod celkovou priemernou mierou čerpania 67,28 %. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v OPII k 31. marcu dosiahlo 651,7 mil. eur, teda 63,5 % z viac ako jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v programe mali objem 6,4 mld. eur, čo je skoro o 7 % viac ako alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov boli vo výške takmer 10 mld. eur, teda o viac ako 65 % nad celkovou vyčlenenou sumou. Do konca tohto roka zostáva v programe využiť z peňazí EÚ ešte cez 2 mld. eur, čiže tretinu celkovej alokácie. Ak by mala byť celá suma využitá, čerpanie by sa muselo zvýšiť priemerne na 224 mil. eur mesačne.
OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka, podľa úrovne čerpania eurofondov v závere marca je na siedmom mieste. Na základe podielu kontrahovania európskych financií zostal na druhej pozícii. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvá investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu