Obnovujú cestu spájajúcu Rožňavu so Spišskou Novou Vsou


Dátum: 29.05.2023

Obrázok k aktualite Obnovujú cestu spájajúcu Rožňavu so Spišskou Novou Vsou
Na východe pokračuje rekonštrukcia cesty druhej triedy 533, ktorá je spojnicou okresov Rožňava a Spišská Nová Ves. Hoci stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v decembri minulého roka, s prácami za 5 miliónov eur musel počkať do jari. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol hovorca Košického samosprávneho kraja Michal Hudák, dôvodom bola zimná údržba ciest a klimatické podmienky, ktoré práce v predmetných úsekoch doslova vylučujú.
 
Celkovo sa projekt, ktorý je financovaný z eurofondov, týka takmer 53 kilometrov cesty. Ide o úsek od Gemerskej Polomy cez Spišskú Novú Ves, Harichovce až po napojenie na diaľnicu D1. Súčasťou projektu v rámci hlavnej aktivity je stavebná úprava cesty, ale aj rekonštrukcia štyroch mostov, úprava piatich autobusových zastávok a výstavba nástupíšť. Osadené budú aj nové bezpečnostné prvky vrátane zvodidiel, osvetlenia na priechode pre chodcov, ale aj dve meteostanice. Cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty a mostov, predĺžiť životnosť cesty a zabezpečiť bezpečnosť cestnej dopravy. Konštrukcia vozovky už totiž bola pre aktuálne dopravné zaťaženie nedostatočná. Na ceste sa podľa kraja nachádzali výtlky, trhliny a v niektorých miestach zaznamenali až sieťový rozpad vozovky.

V uplynulých týždňoch už na úsekoch cesty II/533 demontovali zvodidlá a odfrézovali asfaltový kryt. „Vo vybraných úsekoch postupne vymieňajú celú konštrukciu vozovky. Ukončili už búracie a betonárske práce na jednom z priepustov. Zhotoviteľ realizuje aj odstraňovanie náletových drevín a zároveň vykonáva dynamické a statické skúšky únosnosti podložia,“ priblížil Hudák. Práce podľa jeho slov napredujú aj na rekonštrukcii vozovky a nástupišťa autobusovej zastávky „Novoveská Huta - Poľov“. Ešte pred víkendom stavebník pracoval na odfrézovaní cesty od Novoveskej Huty smerom na Gretlu. Pokládka nových živičných vrstiev v tomto úseku je podľa hovorcu predbežne naplánovaná od 6. júna.
 
Všetky stavebné práce chce mať kraj ukončené do 31. októbra tohto roka. Výnimkou je časť úseku v Harichovciach. „Obec momentálne plánuje vybudovanie novej kanalizácie s termínom ukončenia prác v októbri 2023. Až následne bude možné zrekonštruovať celý intravilán obce,“ ozrejmil Hudák.
 
Cesta II/533 je súčasťou Gotickej cesty, ktorá spája kultúrno-historické pamiatky Spiša a Gemera. Tvorí dôležitú spojnicu centier turistického ruchu, Slovenského raja a Hnileckej doliny. V súčasnosti tiež plní funkciu diaľničného privádzača mesta Spišská Nová Ves severne na diaľnicu D1 pri Levoči.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu