Občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy si vyžreboval svojich zástupcov


Dátum: 19.09.2021

Obrázok k aktualite Občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy si vyžreboval svojich zástupcov
Zasadnutie občianskeho panelu Konferencie o budúcnosti Európy si vyžrebovalo v nedeľu zástupcov, ktorí budú prezentovať jeho návrhy a pripomienky predstaviteľom Európskej únie.

Do žrebovania sa mohol prihlásiť každý z približne 200 účastníkov tohto trojdňového panelu, ktorí od piatku na pôde Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu diskutovali o hospodárstve, sociálnej spravodlivosti, práci, vzdelávaní, kultúre, mládeži, športe a digitálnej transformácií.

Účastníci stretnutia vyžrebovali mená desiatich žien a desiatich mužov, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch zastupovať svoj občiansky panel na plenárnych zasadnutiach Konferencie o budúcnosti Európy. Týchto zasadnutí sa zúčastnia aj zástupcovia inštitúcií EÚ, národných parlamentov a ďalších zainteresovaných strán.

Účastníci tohto panelu boli v piatok rozdelení do skupín po 12 až 15 ľudí, v ktorých diskutovali o vyššie spomenutých témach a v rámci nich určili najdôležitejšie podkategórie, ktoré v nedeľu predstavili ostatným.

Skupina preberajúca tému práce ju rozdelila na podkategórie "pracovný trh, zamestnanie mladistvých a digitalizácia na pracovisku."

Skupina, ktorá sa zaoberala budúcnosťou hospodárstva identifikovala ako najdôležitejšie kategórie "inovácie a európska konkurencieschopnosť, digitálna infraštruktúra, udržateľná ekonomika a dane."

"Rovnaké práva, férovosť, sociálne zabezpečenie a prístup ku športu" sú podľa občanov najdôležitejšie aspekty témy o spravodlivej spoločnosti.

Tému vzdelávania rozdelili účastníci panelu na podkategórie "európska identita a kultúrna výmena, digitálne vzdelávanie, vzdelávanie o životnom prostredí, harmonizácia vzdelávania, ako aj kvalita, financovanie a dostupnosť vzdelávania"

Digitálna transformácia obsahuje podľa občanov podkategórie "etická a inkluzívna demokratizácia digitalizácie, ochrana dát, kybernetická bezpečnosť a zdravá digitalizácia".

Účastníci panelu budú mať príležitosť o vyššie spomenutých témach diskutovať ďalej počas ďalších dvoch stretnutí, ako aj prostredníctvom online platformy Konferencie

Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu zdôraznila, že eurokomisia sa bude riadiť závermi konferencie.

Nasledujúci panel, ktorého témou bude európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, sa stretne 24. – 26. septembra. Panel o klimatických zmenách, životnom prostredí a zdraví zasadne 1. – 3. októbra a posledný panel o migrácii a úlohe EÚ vo svete sa stretne 15. – 17. októbra.

Každý občiansky panel sa stretne dokopy trikrát, pričom druhé zasadnutia sa uskutočnia online v novembri a tretie sa budú konať v decembri a januári v mestách po celej EÚ, ak to dovolí pandemická situácia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu