Nové vetvy kanalizácie v Bystričanoch dokončia ešte tento rok


Dátum: 05.06.2022

Obrázok k aktualite Nové vetvy kanalizácie v Bystričanoch dokončia ešte tento rok
Nové vetvy kanalizácie v Bystričanoch (okres Prievidza) vybuduje dodávateľ prác ešte do konca tohto roka, oproti pôvodnému harmonogramu má niekoľkomesačný predstih. Odkanalizovanie financuje obec z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov.

ČOV vybudovali v Bystričanoch ešte v roku 2000, v nadväznosti na rozvoj v obci zabezpečila samospráva jej rozšírenie a vybudovanie nových vetiev kanalizácie. "Kanalizácia je pred dokončením, položené sú všetky líniové stavby, to znamená hlavná vetva a prípojky na všetky ulice v rámci projektu. Teraz dorábame posledné veci na čistiarni odpadových vôd (ČOV)," načrtol starosta Filip Lukáč.

Bystričany podľa neho nespadajú do vybraných aglomerácií na odkanalizovanie obcí, v ktorých práce zabezpečuje vodárenská spoločnosť, preto podala žiadosť o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 3,2 milióna eur. "Náklady obce, keďže sme museli zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty, čo predstavovalo spoluúčasť vo výške 25 percent, predstavovali do 700.000 eur. Preto sme si museli zobrať úver na 20 rokov. Museli sme na margo toho zdvihnúť aj dane ľuďom. To sme však komunikovali a myslím si, že ľudia to chápu. Bolo by nesprávne vyhodiť oknom projekt verejnej kanalizácie a ČOV, ktorý je tu od roku 2002," spomenul.

Obec projektom odkanalizovania sledovala zlepšenie životného prostredia i zvýšenie komfortu pre obyvateľov. "Kanalizáciu by mal zhotoviteľ dokončiť podľa harmonogramu do konca tohto roka, sme v predstihu štyri až päť mesiacov," ozrejmil Lukáč.  

Vodárenská spoločnosť v tomto období zabezpečuje z vlastných zdrojov i rekonštrukciu vodovodu na Dlhej ulici. Ide približne o 580 metrov vodovodného potrubia, ktoré vykazovalo poruchy.

Samospráva obce chce po prácach na kanalizácii a vodovode zabezpečiť celkovú rekonštrukciu vybraných komunikácií. Zvýšenie cien stavebných materiálov sa projektu odkanalizovania podľa Lukáča nedotklo, vplyv však bude mať práve na opravy ciest.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu