Nové technológie posúvajú kvalitu vzdelávania vpred


Dátum: 11.04.2023

Obrázok k aktualite Nové technológie posúvajú kvalitu vzdelávania vpred

Vďaka investícii z eurofondov a župného rozpočtu sa považskobystrická priemyslovka môže pochváliť zmodernizovaným odborným vzdelávaním. Žiaci si už počas praktického vyučovania vyskúšajú prácu na priemyselných strojoch.

Projekt, ktorý bol zameraný na inováciu a modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investície do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry pozostával zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. Stavebné úpravy boli v hodnote prevyšujúcej 145 tis. eur, ešte viac, až 450 tis. eur stál nákup modernej technológie. „Nejde o klasické výučbové stroje, ale o priemyselné, ktoré sa využívajú v rôznych podnikoch a fabrikách,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška. V rámci projektu bolo zriadené CNC pracovisko pozostávajúce z CNC sústruhu, CNC vertikálnej frézy a softvéru EDGECAM, ale tiež laboratórne pracovisko vybavené 3D tlačiarňou, kamerovým tvrdomerom, drsnomerom, metalografickým pracoviskom či trhacím strojom. „Najdôležitejšia časť je prepojenie laboratórnych cvičení s konkrétnymi dielenskými cvičeniami. Táto technológia nás posunie v kvalite odborného vzdelávania veľmi dopredu,“ zdôraznil riaditeľ školy Tibor Macháč. „Tento projekt je financovaný z IROP a ide o jednu z 18 škôl, na ktoré sa nám podarilo získať eurofondy v celkovej hodnote viac ako 20 mil. eur plus vlastné zdroje. Ja pevne verím, že aj táto investícia nám pomôže zvýšiť záujem žiakov o odbor strojárstvo, ktorý je v Považskej Bystrici veľmi žiadaný. A keďže ide o priemyslovku, je dobré, aby čo najviac žiakov pokračovalo vo vysokoškolskom štúdiu na príbuzných odboroch,“ povedal župan.


Skočiť na hlavné menu