Nové strojné vybavenie má skvalitniť separovanie odpadu v obci Nová Bošáca


Dátum: 11.04.2023

Obrázok k aktualite Nové strojné vybavenie má skvalitniť separovanie odpadu v obci Nová Bošáca
Obec Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom chce za viac ako 220.000 eur bez DPH kúpiť strojné vybavenie pre obecný zberný dvor. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je nosič kontajnerov s hydraulickou rukou za 187.000 eur bez DPH a štyri veľkoobjemové kontajnery (dva s oceľovými sklopnými bočnicami) takmer za 40.000 eur bez DPH. Obec chce zákazku financovať prostredníctvom eurofondov.


"Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne triedenia komunálnych odpadov, za ktorých zber a nakladanie je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne," doplnila obec s tým, že lehota na predkladanie ponúk je do 11. mája.

Projekt podľa obce dopĺňa systém projektov, ktoré obec realizovala, realizuje alebo plánuje realizovať s cieľom zintenzívniť separáciu komunálnych odpadov, čím sa zníži ich produkcia, ktorá je zneškodňovaná skládkovaním a zlepší sa kvalita a ochrana životného prostredia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu