Nové eurofondy znamenajú pre regióny veľkú šancu, ale najprv si musia splniť svoje záväzky a využiť eurofondy z dobiehajúceho obdobia


Dátum: 20.04.2023

Obrázok k aktualite Nové eurofondy znamenajú pre regióny veľkú šancu, ale najprv si musia splniť svoje záväzky a využiť eurofondy z dobiehajúceho obdobia
Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú šancu.
Jej súčasťou je totiž aj samostatný, vyše 2-miliardový balík z eurofondov, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na otváracej konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Žiline to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zorganizuje tieto konferencie v každom krajskom meste a odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša nový eurofondový Program Slovensko.
 
„Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska znamená pre rozvoj našich regiónov obrovskú šancu. Už nebude šesť operačných programov, každý s inými pravidlami ako doteraz, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. A čo považujem za extra dôležité, z celkového takmer 13-miliardového balíka budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to bude znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú eurofondy a na základe ich potrieb budú vyhlásené výzvy šité na mieru,“ uviedla vicepremiérka Remišová. „Už v tomto roku plánujeme z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z celkového balíka,“ doplnila.
 
Regióny budú v novom eurofondovom období rozhodovať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Žilina, kde sa konala prvá konferencia Tvoríme lepšie Slovensko, je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 55,25 milióna eur a pre Žilinský samosprávny kraj 107,41 milióna eur.
 
O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládne organizácie, podnikatelia, cirkvi), vyšších územných celkov a zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). „Koľko eurofondov samosprávy z vyše 2-miliardového balíka napokon získajú, závisí od kvality ich projektov. Preto prichádzame za starostami a primátormi, vedením krajov a ďalšími, ktorí pripravujú projekty pre regióny, aby im naši odborníci vysvetlili nové možnosti, ktoré Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová. MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o eurofondy a dotácie dostanú všetky informácie a komplexné odborné poradenstvo na jednom mieste.
 
Cieľom žilinskej konferencie je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov. Žiadatelia zo Žilinského kraja sa budú môcť v tomto roku zapojiť do 122 výziev vo výške takmer 5,2 miliardy eur.
 
Najviac z celkového balíka Programu Slovensko je vyčlenených na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a fungujúce sociálne služby je určených 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, pôjdu 2 miliardy eur. Do rozvoja vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Na rozvoju kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu či verejných športovísk je určených 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a ďalším priemyselným regiónom pri prechode k čistej ekonomike. Viac podrobností o Programe Slovensko nájdete tiež v tlačovej správe.
 
V Žiline rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia. Samosprávy, nielen v Žilinskom kraji, oceňujú najnovšiu pomoc v súvislosti s ich nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.
 
Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou presadili, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré znášali v súvislosti s migračnou krízou. Z výzvy za 127 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu môže získať financie až 1 500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca môžu oprávnené samosprávy získať maximálne 2 600 eur.
 
Mestá a obce túto rýchlu, adresnú a jednoduchú pomoc vítajú a vďaka takto získaným prostriedkom môžu obnoviť napríklad svoje školy, škôlky či verejné priestranstvá. V Žilinskom kraji sa táto pomoc týka 212 obcí, ktoré spolu získajú až 17,8 milióna eur.
 
Vicepremiérka zároveň vyzvala samosprávy v Žilinskom kraji, aby si splnili včas svoje zmluvné záväzky a dočerpali eurofondy z dobiehajúceho obdobia, ktoré majú schválené na svoje projekty.
 
Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe máme na celonárodnej úrovni už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro plus 20 % navyše preto, aby sme zabezpečili, že na konci programového obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadnú, ale zostanú na Slovensku. Teraz je najmä na vás, na prijímateľoch – teda samosprávach, aby ste svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako ste sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila na záver Remišová.
 
Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko je v každom krajskom meste vždy venovaná nosnej téme regiónu a v Žilinskom kraji je to doprava. Dôležitou témou pre regióny sú opravy ciest II. a III. triedy. V dobiehajúcom programovom období sme z regionálneho programu pomohli opraviť 829 kilometrov ciest II. a III. triedy spolu za 352 miliónov eur. V Žilinskom kraji to bolo takmer 50 km opravených ciest.
 
Do modernizácie regionálnej cestnej infraštruktúry pôjde z Programu Slovensko spolu 169 miliónov eur, na cesty I. triedy to bude 241 miliónov eur. Pre Žilinský kraj sa napríklad plánujú opravy cesty medzi obcami Krásno nad Kysucou a Dunajov, cesty Zázrivá – Havrania či obnova mosta cez Váh pred Uhorskou Vsou. Okrem klasickej motorovej dopravy podporujeme rozvoj ekologickej dopravy. V uplynulom programovom období vzniklo v kraji z programov cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom a Českom vyše 110 km cyklotrás a cykloturistických chodníkov a z programu  IROP sme pomohli v kraji vybudovať takmer 60 km nových cyklociest.
 
 
Skočiť na hlavné menu