Nové centrá IOM pomáhajú migrantom vo všetkých krajoch Slovenska


Dátum: 04.04.2023

Obrázok k aktualite Nové centrá IOM pomáhajú migrantom vo všetkých krajoch Slovenska
Nové centrá Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pomáhajú migrantom vo všetkých krajoch Slovenska. Okrem Bratislavy a Košíc IOM otvorila kancelárie svojho Migračného informačného centra (MIC) v ďalších šiestich krajských mestách. Občania z krajín mimo EÚ tak môžu využiť bezplatné komplexné poradenstvo a služby MIC vo všetkých regiónoch Slovenska. Uvádza v tlačovej správe Michal Milla, hovorca IOM. Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie migrantov na Slovensku je podľa Zuzany Vatráľovej, vedúcej Úradu IOM na Slovensku Migračné informačné centrum, ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine.
 
„Doteraz v Bratislave a Košiciach a v tomto roku aj v nových regionálnych pobočkách MIC v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline môžu migranti získať na jednom mieste komplexné služby a užitočné informácie, potrebné pre život na Slovensku,“ spresnila Vatráľová. Konzultanti MIC poskytujú právne poradenstvo o pobyte, zamestnaní, podnikaní či štátnom občianstve. Klientom pomôžu aj pri príprave podaní pre správne orgány. Cudzincom poradia aj s informáciami o sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti a poistení na Slovensku. Okrem tejto oblasti pracovníci MIC poskytujú pracovné poradenstvo vrátane pomoci s hľadaním práce, prípravou životopisu a motivačného listu, prípravou na pracovný pohovor a ďalšej podpore pri orientácii na trhu práce. MIC poskytuje občanom z krajín mimo EÚ podporu na ďalšie vzdelávania a rekvalifikáciu a poskytuje im poradenstvo a príspevky na uznanie vzdelania získaného v zahraničí na Slovensku. Zvyšuje tak šance uplatniť sa na trhu práce a získať prácu, ktorá zodpovedá kvalifikácii a pracovným skúsenostiam.
 
Medzi najvyhľadávanejšie a najžiadanejšie spomedzi služieb MIC patria kurzy slovenského jazyka a kurzy kultúrnej a sociálnej orientácie, ktoré pripravujú ľudí na prvé kroky v novej krajine. „Úspešná integrácia cudzincov v ich novom domove je prínosom aj pre slovenskú spoločnosť. Každoročne sa zvyšuje aj počet klientov centra, ktorým pomáhame a reagujeme na ich najčastejšie potreby, aby čo najľahšie zvládli nový život na Slovensku,“ dodala Vatráľová, podľa ktorej je Slovensko cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet občanov krajín najmä mimo EÚ. V roku 2006, keď IOM centrum otvárala, žilo na území SR 32 153 občanov krajín EÚ aj mimo EÚ. K 31. decembru 2022 ich podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície bolo na Slovensku vrátane utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom vyše 278-tisíc. To predstavuje viac ako osemnásobný nárast za 16 rokov a aktuálny podiel 5,13 percenta na celkovej populácii SR.
 
„Komplexné poradenstvo centra v roku 2022 využilo 12 163 ľudí, čo je o 4 500 viac ako v roku 2021. Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 MIC poskytlo svoje poradenské služby spolu 8 239 ľuďom z Ukrajiny,“ zhodnotila Vatráľová. Okrem týchto služieb MIC podporuje komunity cudzincov na Slovensku, v spolupráci s ich zástupcami organizuje pre ich členov semináre s užitočnými informáciami a komunitné podujatia. Služby a poradenstvo na podporu integrácie občanom z krajín mimo EÚ na Slovensku poskytuje IOM v programe, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu