Nová výzva PPA umožní žiadať aj o podporu na opatrenia pred diviakmi


Dátum: 11.05.2023

Obrázok k aktualite Nová výzva PPA umožní žiadať aj o podporu na opatrenia pred diviakmi
Fyzické aj právnické osoby obhospodarujúce lesy sa budú môcť uchádzať o podporu na prevenciu škôd spôsobenú lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a tiež na adaptáciu lesov na klimatickú zmenu a ochranu lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 15 miliónov eur. Informuje o tom Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene.

"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo v uplynulých dňoch aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 na rok 2023. V tejto súvislosti pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásenie výzvy na podporu na prevenciu škôd v lesoch," uvádza v správe NLC.

Oprávnenými aktivitami realizácie projektov, o ktorých refundáciu sa môžu fyzické
a právnické osoby obhospodarujúce lesy uchádzať, budú napríklad spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa, čistenie plôch po ťažbe, umelá obnova, ochrana proti zveri a burine či plecie ruby a prečistky.

NLC v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov po vyhlásení výzvy zverejní pre žiadateľov vzorový projekt a informácie o technickej podpore na svojej webovej stránke a stránke ForestPortal.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu