Nová Dedinka má nové miesta pre škôlkarov


Dátum: 04.04.2024

Obrázok k aktualite Nová Dedinka má nové miesta pre škôlkarov
Obce a mestá v Bratislavskom kraji sa neustále rozvíjajú a rastú, kvôli čomu ročne pribudne až 8.000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby. Najviac to cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách a asi 2500 v materských školách.To sa však vďaka eurofondom podarilo zmeniť.


„V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried. Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Bratislavskému samosprávnemu kraji sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo vyrokovať financovanie rozširovania kapacít na základných škôl prostredníctvom novej oprávnenej aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Peniaze na viac miest v materských škôl zase pochádzajú z nevyužitých zdrojov IROP pre oblasť kultúry.

Jedným z úspešných projektov je rozšírenie kapacít materskej školy v Novej Dedinke a to jej nadstavbou. Vytvorilo sa tak 48 nových miest, čím vznikli dve triedy. Celková kapacita je aktuálne 194 detí. Súčasne sa rozšírila aj kapacita jedálne, upravil sa okolitý areál škôlky, ale pribudlo aj nové materiálno-technické vybavenie. Predmetom projektu bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Okrem materskej školy získala obec Nová Dedinka aj nové kapacity v základnej škole. Spolu tak obec získala na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení 5 miliónov eur. „Stavebné práce sme zahájili v máji 2023 a realizovali sme ich za plnej prevádzky materskej skoly. Počas letných prázdnin sme v pôvodnej budove zrekonštruovali dve umývarky, vymenili sme elektrické vedenie, pridali sme systém rekuperácie vzduchu a klimatizáciu, ako aj inovatívne kúrenie. Súčasne sme nadstavili dve nové triedy a jednu telocvičnu, ktoré sú pokryté zelenou strechou. Na dvore pribudli hracie prvky a mobiliár. Máme za sebou náročných 10 mesiacov práce mnohých ľudí, ktorej výsledkom je moderná, energeticky úsporná a plne vybavená Smart materská škola,“ uviedla starostka Novej Dedinky Zuzana Árvová. „Mestám a obciam zabezpečujeme taký servis, aby boli pri tvorbe, písaní aj realizácii projektov úspešní. Úrad BSK vystupuje v týchto projektoch ako Sprostredkovateľský orgán. Z poverenia MIRRI SR vystupuje ako poskytovateľ príspevku, zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie,“ ozrejmil postupnosť procesov Juraj Droba.

Skočiť na hlavné menu