Nová cesta prepojí Veľký Horeš a maďarskú obec Nagyrozvágy


Dátum: 16.05.2023

Obrázok k aktualite Nová cesta prepojí Veľký Horeš a maďarskú obec Nagyrozvágy
Medzi obcou Veľký Horeš v okrese Trebišov a susednou maďarskou obcou Nagyrozvágy obnovia cestnú komunikáciu. Hotové dielo zlepší dostupnosť a skráti vzdialenosť medzi nimi. Stavebné práce za viac ako milión eur bez DPH realizuje pre obec Veľký Horeš spoločnosť Eurovia SK, informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.

Tieto prihraničné obce v súčasnosti nie sú prepojené priechodnou cestnou komunikáciou s výnimkou prejazdu ťažkých poľnohospodárskych strojov. Doprava je tak aktuálne vedená obchádzkovou trasou cez cestu tretej triedy III/3690 k najbližšiemu hraničnému priechodu.

"V rámci stavebných prác sa obnoví pôvodné cestné spojenie medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy. Najskôr sa zrealizujú výkopové práce a následne sa vybuduje úplne nová konštrukcia vozovky, ktorá bude pozostávať z dvoch vrstiev asfaltobetónu s prislúchajúcimi podkladovými vrstvami. Taktiež sa predĺži existujúci priepust," uviedla Tančáková.

Celková dĺžka obnoveného úseku je 2292 metrov so šírkou 6,5 metra. Novú vozovku napoja pomocou stykovej križovatky na miestnu komunikáciu na ulici Rozvágyska vo Veľkom Horeši a následne plynulo napoja na projektovaný úsek na maďarskej strane.

Vzdialenosť medzi obcami sa tak pre účastníkov cestnej premávky skráti na približne štyri kilometre. Zlepšiť to má aj cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu.

Súčasťou stavebných prác je aj rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ulici Rozvágyska, ktorá prepája cestu tretej triedy III/3690 s obnovovaným cestným úsekom. Na úseku s dĺžkou 521 metrov odfrézujú existujúce asfaltové vrstvy a následne položia novú vrstvu asfaltobetónu v dvoch vrstvách. Zároveň vybudujú aj 1,5 metra široký chodník pre peších, ktorý bude od komunikácie oddelený zeleným pásom so šírkou 0,75 metra a z oboch strán lemovaný betónovým obrubníkom. Stavebná firma informovala, že pre rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie budú práce zahŕňať aj preložku niektorých inžinierskych sietí.
Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu