NLC v rámci medzinárodného projektu Zdravé lesné regióny mieri na Poloniny


Dátum: 19.09.2023

Obrázok k aktualite NLC v rámci medzinárodného projektu Zdravé lesné regióny mieri na Poloniny
Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene sa stalo súčasťou medzinárodného projektu Zdravé lesné regióny. Projekt rozvíja koncepty na vytvorenie záväzkov tvorcov politík pre zlepšenie funkčnosti lesných ekosystémov a ochrany biodiverzity. TASR o tom informoval hovorca NLC Igor Viszlai. "

Projekt Zdravé lesné regióny nadväzuje na úspešný projekt BEECH POWER a je podporený Európskou úniou v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE s celkovým rozpočtom 2,78 milióna eur," uviedol Viszlai. Až 80 percent rozpočtu je spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Doba realizácie je od apríla 2023 do marca 2026. Na projekte participuje deväť partnerov a 43 spolupracujúcich organizácií z Rakúska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Slovinska a Slovenska. Okrem NLC sú do projektu zapojení asociovaní partneri, a to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Lesy SR, Správa Národného parku Poloniny, obec Ulič. "Dotknutým územím za slovenskú stranu sú Poloniny, ktoré okrem toho, že sa tam nachádza národný park, sú svojimi bukovými pralesmi zaradené i do svetového dedičstva UNESCO," priblížil Viszlai. Projektové aktivity partnerov sú zamerané na podporu regionálneho rozvoja trvalo udržateľných lesných ekosystémov pre ľudský blahobyt, poznávanie systémov kompenzácií za vybrané ekosystémové služby a rozvoj operatívnych rámcov pre zabezpečenie funkcionality lesných ekosystémov vo vybraných zdravých lesných regiónoch. Výstupmi projektu budú spoločne vyvinuté regionálne stratégie a akčné plány pre vybrané ekosystémové služby v dotknutých územiach. Dôležitým prvkom bude spolupráca zapojených organizácií naprieč hranicami a spoločne vyvíjanie riešení. V rámci riešenia projektových úloh bude implementovaných niekoľko edukačných a osvetových aktivít pre lokálne populácie v dotknutých územiach. "Jednou z aktivít je i spoločný plán interpretácie zdravých lesných regiónov, ktorý je navrhnutý ako participatívny proces v dvoch krokoch - medzinárodný online workshop pre projektových partnerov a asociovaných partnerov, ako aj regionálne workshopy s kľúčovými aktérmi a stakeholdermi v každom dotknutom regióne," doplnil Viszlai.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu