NIVaM: Školy sa môžu zapojiť do výzvy na podporu pomáhajúcich profesií 3


Dátum: 29.05.2023

Obrázok k aktualite NIVaM: Školy sa môžu zapojiť do výzvy na podporu pomáhajúcich profesií 3
Materské, základné a stredné školy sa môžu zapojiť do výzvy národného projektu s názvom Podpora pomáhajúcich profesií 3. Informoval o tom v pondelok Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) na svojom webe s tým, že projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

"Hlavnými cieľmi národného projektu sú prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní či prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania," uvádza NIVaM. Medzi aktivity národného projektu na dosiahnutie týchto cieľov sa zaraďuje predĺženie pozícií, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ, ale aj tvorba nových pozícií pomáhajúcich profesií a školského digitálneho koordinátora.

V prvej fáze projektu budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024. "Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane v priebehu projektu na základe toho, ako bude na nasledujúce roky nastavené financovanie jednotlivých pozícií zo štátneho rozpočtu," poznamenali z NIVaM.
 
"Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje zvyšovanie pozícií od 1. septembra 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. septembra 2026 (najmä školské podporné tímy)," uviedlo v prvej polovici mája Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako doplnili z rezortu, financovanie pozícií zo štátneho rozpočtu je súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní.

Výzva je otvorená do 2. júna.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu