Nitre sa môže uchádzať o podporu z eurofondov, vláda schválila aktualizáciu akčného plánu pre región


Dátum: 14.01.2022

Obrázok k aktualite Nitre sa môže uchádzať o podporu z eurofondov, vláda schválila aktualizáciu akčného plánu pre región
Vláda schválila aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ide o strategický dokument pre adaptáciu baníckeho regiónu, v ktorom sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Najnovšia aktualizácia rieši otázku ďalšieho zásobovania regiónu teplom potom, čo bude odstavená elektráreň v Novákoch.

„Zastavenie ťažby a spaľovania hnedého uhlia na hornej Nitre sa už čoskoro stane realitou a pre región to bude znamenať zásadnú zmenu. Vláda sa zaviazala, že ľuďom, ktorí tu žijú, a ktorých životy boli po desaťročia späté s ťažbou uhlia, pomôže. Transformácia regiónu je dlhodobý a kontinuálny proces, preto je potrebné všetko naplánovať s dostatočným časovým predstihom a v súlade so súčasnými i s budúcimi potrebami ľudí. Našim cieľom je naplniť víziu, aby sa horná Nitra stala atraktívnym a sebestačným regiónom s dostatkom kvalitných pracovných miest, v ktorom sa bude miestna ekonomika rozvíjať v súlade s čistým životným prostredím. Osobitnú pozornosť venujeme zapojeniu mladých ľudí, ktorí sú hnacou silou každého regiónu,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová, ktorej rezort koordinuje aktivity súvisiace s transformáciou hornej Nitry.
Akčný plán transformácie hornej Nitry schválila vláda v roku 2019 ako výsledok iniciatívy Európskej komisie. Dokument je predmetom každoročnej aktualizácie, ktorú pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

V rámci najnovšej aktualizácie nastal významný posun v otázke centrálneho zásobovania regiónu teplom po roku 2023, kedy sa definitívne odstaví tepelná elektráreň v Novákoch spaľujúca uhlie. Novým poskytovateľom výroby a dodávky tepla pre mesto Prievidza bude spoločnosť PTH, a. s., ktorú si vybralo samo mesto. Spoločnosť bude súčasne dodávať teplo aj pre mesto Nováky a obec Zemianske Kostoľany. K projektu, ktorý je v pokročilom štádiu prípravy, už boli vydané stavebné povolenia. Väčšina vyrobeného tepla bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. Zemný plyn sa bude využívať len na vykrytie zvýšenej spotreby v zimných mesiacoch, v lete na produkciu teplej úžitkovej vody postačia zelené zdroje. Pôjde o kombináciu využitia solárnych termických panelov, tepla banských vôd v tepelných čerpadlách a energiu z biomasy (drevnej štiepky) v súhrnnej kapacite 22 MW.

„Zabezpečenie dodávok tepla pre tisícky domácností aj po skončení spaľovania uhlia je kľúčovou výzvou. Som rada, že sa nám vďaka efektívnej koordinácii s mestom Prievidza, spoločnosťou PTH, a. s., ako aj s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom Operačného programu Kvalita životného prostredia darí s projektom nového centrálneho zásobovania regiónu teplom napredovať. Vytvorili sme mechanizmy, aby sa nový zdroj tepla dal spolufinancovať z eurofondov,“ doplnila vicepremiérka Remišová.

Projekt má možnosť podpory z eurofondov na úrovni približne 30 % celkových investičných nákladov, ktoré dosahujú okolo 30 miliónov eur. V súčasnosti sú pripravené výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorých sa môže projekt nového centrálneho zásobovania teplom uchádzať o finančnú podporu. V konečnom dôsledku to môže mať pozitívny vplyv na koncovú cenu tepla pre obyvateľov regiónu.

Významnou novinkou tohtoročnej aktualizácie akčného plánu je oficiálne schválenie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) Európskou komisiou, vďaka čomu sa FST stane účinným mechanizmom na pomoc uhoľným regiónom. Pre Slovensko je vo fonde vyčlenených 459 miliónov eur. V programovom období 2021 – 2027 dostanú vďaka finančnej podpore z fondu príležitosť inovatívne projekty, ktoré pomôžu zmierniť sociálne, hospodárske a environmentálne dopady prechodu ku klimatickej neutralite v regiónoch a odvetviach, ktoré sú týmto prechodom najviac ovplyvnené. Okrem regiónu hornej Nitry bude môcť prostriedky z FST čerpať aj Košický kraj. Ministerstvo investícií aktuálne vedie s Európskou komisiou rokovania aj o potenciálnej možnosti čerpania peňazí z fondu pre Banskobystrický kraj.
O podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je už teraz obrovský záujem. V marci 2021 MIRRI SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. V rámci územia horná Nitra bolo predložených 239 žiadostí na projekty v hodnote viac ako 2 miliardy eur.

„Fond na spravodlivú transformáciu má pomôcť riešiť sociálne, zamestnanecké, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimatickú neutralitu. Podporené z neho budú rôzne inovatívne projekty, ktoré pomôžu zvýšiť atraktivitu regiónu a zastaviť odliv mladých ľudí. Môžu to byť napríklad rôzne startupy, malé a stredné podniky, výskumno-vývojové činnosti, projekty na rozvoj zručností, investície do energetickej efektívnosti... Na financovanie samotného procesu dekarbonizácie ekonomiky sú však určené iné zdroje, napríklad Modernizačný fond alebo Plán obnovy a odolnosti,“ spresnil generálny riaditeľ Sekcie inovácii, strategických investícií a analýz MIRRI SR Peter Balík.

Podmienkou investícií do regiónu je schválenie Plánu spravodlivej transformácie územia SR Európskou komisiou. Ide o strategický dokument, na príprave ktorého pracovali európski experti. Vybrala ich priamo Európska komisia v rámci nástroja technickej pomoci, ktorá súčasne dozerala na celý proces. Ministerstvo regionálneho rozvoja uspelo aj pri získaní ďalšej technickej podpory zo strany EK na zabezpečenie úspešného začiatku implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu.
Plán spravodlivej transformácie je aktuálne vo fáze pripomienkovania dotknutými krajmi a ďalšími partnermi z verejného a súkromného sektora.
 

Skočiť na hlavné menu