Nemocnica AGEL Košice-Šaca má moderný urgentný príjem tretieho tisícročia


Dátum: 28.03.2022

Obrázok k aktualite Nemocnica AGEL Košice-Šaca má moderný urgentný príjem tretieho tisícročia

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca dnes slávnostne otvorili nový, moderný urgentný príjem. Najväčšia z nemocníc siete AGEL, ktorá sa stala trikrát po sebe Najlepšou všeobecnou nemocnicou roka podľa hodnotenia INEKO, tak urobila ďalší dôležitý krok k podstatnému zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Náročnú výstavbu nezastavila ani pandémia koronavírusu. Prví pacienti na nový urgent prídu už o pár dní.

Výstavba úplne nového urgentného príjmu začala pár dní pred vypuknutím pandémie covidu, 24. februára 2020. Výstavba trvala presne 21 mesiacov a vďaka veľmi dobrej koordinácii výstavby, súčinnosti nemocnice a zhotoviteľa stavbu pandémia ovplyvnila len minimálne. Projekt s oficiálnym názvom Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - prístavba, rekonštrukcia. I. Etapa - Vybudovanie nového urgentného centrálneho príjmu Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja IROP vo výške 6 889  tis. € a nemocnica investovala z vlastných zdrojov  1 834  tis. €. Ostatné sprievodné investície v súvislosti s vybavením pracoviska urgentného príjmu boli financované zo zdrojov AGEL SK a Nemocnice AGEL Košice-Šaca v celkovej výške 600 tis. €. Generálnym projektantom stavby bola spoločnosť DGA s.r.o, hlavným dodávateľom MARCUS INDUSTRY, a.s. a funkciu stavebného dozoru vykonávala spoločnosť HICO s.r.o.

Nový urgentný príjem znamená zvýšenie komplexnosti, produktivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie medicínskych ukazovateľov ako sú doba hospitalizácie a obložnosť akútnych lôžok, ale predovšetkým zlepšením medicínskych procesov od prijatia cez triedenie pacientov až po urgentné zákroky a hospitalizácie. Stavba sa skladá z dvoch hlavných stavebných objektov, ktorý tvorí dvojpodlažný urgentný centrálny príjem a štrnásť podlažné výškové komunikačné jadro. Celkovo zaberá plochu takmer 2000 m2.

Nový urgentný príjem zaujme už na prvý pohľad modernou architektonickou koncepciou a vo vnútri veľkorysým priestorom. „Pri vstupe  do budovy sa ocitnete v priestrannej čakárni s recepciou - triážou pacientov, na ktorej personál pacienta ďalej usmerní podľa jeho ťažkostí. V jednej budove sme za účelom promptnej diagnostiky sústredili všetky moderné zobrazovacie metodiky ako najnovší CT prístroj, sonografiu, RTG, a to všetko spolu s viacerými odbornými pohotovostnými ambulanciami ako chirurgia, ortopédia, neurológia. V rámci internistickej časti urgentného príjmu chceme našim pacientom  ponúknuť 4 plne prístrojovo vybavené a navzájom oddelené vyšetrovacie jednotky. Samozrejmosťou je samostatný vchod pre posádky RZP a pre chodiacich pacientov,“ vyjadril sa MUDr. Juraj Miko, vedúci lekár urgentného príjmu, a priblížil, že pri potrebe observácie, resp. podania infúznej liečby bude v Nemocnici AGEL Košice-Šaca k dispozícii samostatná expektačná miestnosť. Chirurgická časť sa po otvorení bude môcť pochváliť najmodernejšou zákrokovou operačnou sálou. „Toto všetko bude pacientov čakať na novom urgentnom príjme Nemocnice AGEL Košice-Šaca s cieľom poskytnutia najlepšej zdravotnej starostlivosti v oblasti urgentnej medicíny,“ dodal MUDr. Miko.

Vybudovanie pracoviska urgentného príjmu pozostávalo z:

1. rekonštrukcie a modernizácie časti súčasnej budovy Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s., spolu s jej prepojením na novopristavaný stavebný celok s logickým a funkčným prepojením prístavby. V rámci rekonštrukcie sa vytvorilo vhodné prostredie pre zriadenie Kliniky rádiológie, pozostávajúcej zo špecializovaných CT, RTG a USG vyšetrovní, priamo prepojenej s novovybudovaným objektom urgentného  príjmu.

2. prístavby novej budovy. V suteréne sú situované technicko-prevádzkové priestory tvorené technickými miestnosťami, skladom špeciálneho zdravotníckeho materiálu a nebezpečného odpadu pre potreby urgentného príjmu a nemocnice. Okrem týchto priestorov je tu zriadená časť šatne pacientov s hygienickým zázemím. Na prízemí je situovaný samotný nový urgentný príjem so špecializovanými a ambulantnými vyšetrovňami, zákrokovou miestnosťou, zázemím pre personál a hygienickým zázemím.

Súčasťou projektu bola aj dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia. V oblasti medicínskej techniky je to predovšetkým diagnostická technika ako je CT, RTG, ale aj ostatné prístrojové vybavenie, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená modernou a efektívnou formou ambulantného vyšetrenia, a aj štyrmi  expektačnými lôžkami, ktoré budú slúžiť pre pacientov do času vydiferencovania zdravotného stavu a následného umiestnenia na správnom akútnom lôžku, a jedným lôžkom na pozákrokové sledovanie pacienta.

Samozrejmosťou je aj nové materiálno-technické vybavenie, informačno-komunikačné technológie s najmodernejším softvérovým vybavením, nechýba kamerový systém, ktorý umožní zdravotníckemu personálu reálny prehľad o počte pacientov v čakárni a zároveň zvýši bezpečnosť v rámci zdravotníckeho zariadenia.

Na novom urgentnom príjme zdravotnícke zariadenie predpokladá viac ako 150 ošetrených pacientov denne v 7 ambulanciách. V nepretržitej prevádzke tu bude pracovať 5 lekárov, 14 sestier, 6 záchranárov a 13 ostatného personálu.

„Som nesmierne rád, že napriek náročnému boju s pandémiou sa nám podarilo dokončiť výstavbu urgentného príjmu. Považujem to za výsledok kolektívnej spolupráce. Všetky kroky Skupiny AGEL smerujú k tomu, aby naši ľudia pracovali s čo najmodernejším vybavením, v čo najkrajších priestoroch a zároveň sa neustále snažíme zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby sa u nás pacienti a klienti cítili čo najlepšie. Našim cieľom je vytvoriť všetky podmienky na to, aby každý, kto vstúpi do Nemocnice AGEL Košice-Šaca vedel, že prichádza do špičkového zariadenia, v ktorom poskytujeme medicínu tretieho milénia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľajú, a v neposlednom rade ďakujem aj našim pacientom a klientom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú,” vyjadril sa riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA. 

V roku 2021 Nemocnica AGEL Košice-Šaca ošetrila 911 894  pacientov, hospitalizovala 15 359 ľudí, z toho 355 bolo s diagnózou koronavírusu a zrealizovala 9 878 operácií. 


Skočiť na hlavné menu