Národný vlakový dopravca skončil výstavbu stredísk údržby vozidiel, využil aj zdroje EÚ


Dátum: 28.09.2023

Obrázok k aktualite Národný vlakový dopravca skončil výstavbu stredísk údržby vozidiel, využil aj zdroje EÚ
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po dvoch rokoch skončila s výstavbou stredísk technicko-hygienickej údržby koľajových vozidiel v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. Moderné pracoviská na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy, vybudované najmä z prostriedkov Európskej únie, budú všetky služby poskytovať aj ostatným dopravcom využívajúcim slovenské koľaje.

Výstavba nového strediska v Nových Zámkoch trvala od septembra 2021 do júla 2023, náklady dosiahli takmer 46 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). „Hlavnú časť pokryli prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), zvyšnú časť tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK,“ uviedol v súvislosti s predstavením tohto pracoviska vo štvrtok riaditeľ odboru komunikácie a hovorca národného vlakového dopravcu Tomáš Kováč. Zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výstavbu strediska v Nových Zámkoch dosiahli 33,6 milióna eur, zo štátneho rozpočtu skoro 6 miliónov eur a prostriedky ZSSK 6,5 milióna eur bez dane. Okrem toho náklady na služby stavebného dozoru, obstarávané samostatne, dosiahli cez 290-tisíc eur bez DPH. „Náklady na stavebný dozor sú zahrnuté do oprávnených výdavkov projektu z hľadiska spolufinancovania z eurofondov v rámci OPII,“ podotkol Kováč.

ZSSK predpokladá začiatok fungovania novozámockého strediska v roku 2024 vzhľadom na splnenie podmienok kolaudácie stavby a jej uvedenia do prevádzky. Podmienkou je aj notifikácia štátnej pomoc zo strany Európskej komisie. ZSSK uzavrela zmluvu na výstavbu strediska údržby koľajových vozidiel v Nových Zámkoch v septembri 2021 so združením spoločností Metrostav, Železničné stavby a Dopsys. Pôvodná zmluvná cena stavebných prác plánovaných na dva roky bola 41,8 milióna eur bez DPH, predpokladané celkové náklady zákazky pri vyhlásení verejného obstarávania v januári 2019 mali objem 36,5 milióna eur bez DPH.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu