Národný projekt Digitálny žiak pomohol viac ako 130-tisíc žiakom


Dátum: 02.01.2024

Obrázok k aktualite  Národný projekt Digitálny žiak pomohol viac ako 130-tisíc žiakom
Pilotný ročník národného projektu Digitálny žiak prekonal podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR všetky očakávania. Za menej než rok od spustenia zaznamenal viac ako 164-tisíc unikátnych registrácií žiakov a ich zákonných zástupcov z celého Slovenska. Zapojili sa tisíce škôl, učiteľov, školských digitálnych koordinátorov a terénnych pracovníkov v rámci celého Slovenska. Viac ako 130-tisíc žiakov základných a stredných škôl získalo 350-eurový príspevok na nákup nového počítača či tabletu s klávesnicou.

Projekt Digitálny žiak spolufinancovaný z Európskej únie odštartoval 28. februára 2023 pod záštitou MIRRI a v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK). Cieľom projektu bolo vyrovnávať štartovacie čiary a zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení medzi žiakmi, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú. Takmer okamžite po spustení prichádzali denne tisíce nových registrácií a žiadostí o príspevok. Digitálna koalícia počas trvania projektu zaznamenala viac ako 164-tisíc unikátnych registrácií, z čoho až 91-tisíc žiadostí pre žiakov pochádzalo práve zo sociálne znevýhodneného prostredia. „V spolupráci s ministerstvom investícií sme údaje každého registrovaného žiaka overili v jednotlivých štátnych registroch. Počas trvania projektu sme zrealizovali viac ako pol milióna overovacích úkonov jednotlivých registrácií, celkovo vďaka projektu získalo príspevok viac ak 130-tisíc slovenských žiakov, čo je skvelý výsledok,“ uviedol predseda DK Mário Lelovský. Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) podčiarkol, že projekt Digitálny žiak mal svoje opodstatnenie, dobrú myšlienku, ale bývalé vedenie ministerstva ho nenastavilo ideálne. „Ak nájdeme finančné zdroje a budeme v projekte do budúcna pokračovať, budeme sa musieť vyvarovať chýb, na ktoré bývalé vedenie rezortu nemyslelo,“ hovorí Raši. Dodal, že nová vláda podľa svojho programového vyhlásenia plánuje distribuovať aj internetové poukazy, a je pravdepodobné, že tieto pomôžu aj časti cieľovej skupiny projektu Digitálny žiak.

Enormný záujem zo strany žiakov a rodín ukázal, že investície do vybavenia študentov digitálnou technikou sú nevyhnutné a slúžia na zlepšenie digitálnych zručnosti detí. Tie sú v 21. storočí kľúčové pre kvalitné vzdelávanie a následné uplatnenie sa na trhu práce. Počas trvania projektu sa však vyskytlo aj niekoľko individuálnych prípadov, keď boli zariadenia zakúpené s pomocou príspevku zo strany zákonných zástupcov predané do záložne. „Evidujeme menej ako dvadsať takýchto prípadov. Aktívne naďalej spolupracujeme s políciou, kde poskytujeme súčinnosť pri identifikácii zariadení a prijímateľov,“ povedal Lelovský. Digitálna koalícia zároveň apeluje, aby sa pokračovalo v systematickom vybavovaní žiakov potrebnou technikou podľa vzoru krajín Európskej únie, akými sú Poľsko, Rakúsko či Fínsko. „Digitálny žiak je unikátny projekt, ktorý potvrdil, že na Slovensku sme schopní narábať s európskymi zdrojmi efektívne a systémovo. Pri vybavení žiakov digitálnou technikou celý proces len začína – rozhodujúce bude, ako sa naša krajina popasuje s ďalšími výzvami v tejto oblasti, akými sú nedostatočné pripojenie na internet, napríklad z dôvodu nepokrytia územia internetom, alebo vysokých nákladov pre nízkopríjmové domácnosti,“ dodal Lelovský.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu