Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.


Dátum: 22.04.2022

Obrázok k aktualite Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.
FAQ – Zelená infraštruktúra (kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87) (DOCX, 190.43 KB)
 

Skočiť na hlavné menu