Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80.


Dátum: 14.04.2022

Obrázok k aktualite Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80.
Často kladené otázky (FAQ)
FAQ- Predprojektová príprava
FAQ- Predprojektová príprava kód výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 (DOCX, 186.16 KB)

Skočiť na hlavné menu