Najbližšie k využitiu starých eurozdrojov majú programy Interact a Technická pomoc


Dátum: 15.08.2023

Obrázok k aktualite Najbližšie k využitiu starých eurozdrojov majú programy Interact a Technická pomoc

Finančné prostriedky Európskej únie z dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 môžu najskôr vyčerpať dva menšie programy. Podľa využívania starých eurofondov k 31. júlu dosiahol program spolupráce Interact III podiel 99,3 %, pričom minul 39,1 milióna eur z celkovej sumy 39,4 milióna eur. Operačný program Technická pomoc (OPTP) vyčerpal 154,8 milióna eur, čo je 97,3 % z viac ako 159 miliónov eur. Obom programom patria prvé dve priečky v úrovni používania európskych zdrojov, vyplýva z informácií na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Interact III je súčasť Európskej územnej spolupráce, poskytuje služby programom cezhraničnej spolupráce Interreg v oblasti zvyšovania kvality riadenia, propagácie výsledkov územnej spolupráce a zlepšenia riadiacich schopností pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce. Riadiacim orgánom tohto programu je Bratislavský samosprávny kraj.

Využívanie financií EÚ v programe Interact III za sedem mesiacov tohto roka dosiahlo cez 3,7 milióna eur, priemerne vyše 534-tisíc eur za mesiac. Čerpanie od konca minulého roka vzrástlo o 9,5-percentuálneho bodu, zazmluvnená je celá alokácia v objeme 39,4 milióna eur. Do konca roka zostávalo dočerpať 277-tisíc eur. Interact III je podľa objemu druhý najmenší z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka.

Riadiacim orgánom programu Technická pomoc je MIRRI, tieto peniaze idú na riadenie, kontrolu a audit eurofondov aj na systémovú a technickú podporu. Od začiatku roka do konca júla na to išlo z eurofinancií zhruba 6,4 milióna eur, mesačne priemerne cez 911-tisíc eur, a ich využívanie sa zvýšilo o 4 percentuálne body. Ostávalo vyčerpať zvyšné viac ako 4 milióny eur. Zazmluvnených je skoro 156 miliónov eur zo zdrojov EÚ, čiže 98 % určenej sumy. Technická pomoc je podľa veľkosti v poradí siedmy program.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu