Na projekty NASES dohliadne rezort informatizácie


Dátum: 19.06.2023

Obrázok k aktualite Na projekty NASES dohliadne rezort informatizácie
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) bude dozerať na správnu implementáciu projektov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Ide o viaceré rozbehnuté projekty financované v oblasti informatizácie aj z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z dobiehajúceho programového obdobia na roky 2014 až 2020.

„S riaditeľom NASES som v pravidelnom kontakte, takže poznám situáciu, ktorá tam je. Určite, pokiaľ bude treba rozbehnúť nové investície, budem tieto kroky podporovať," informoval minister informatizácie Peter Balík. Na otázku, či je spokojný s elektronickými službami štátu, odpovedal jedným slovom „nie" a viac k tomu nepovedal.

Ministerstvo informatizácie preverí doterajšie fungovanie štátnej rezortnej spoločnosti Slovensko IT, a. s. Podľa Balíka sa pozrú na jej služby a produkty. „Chceme sa zamerať na to, aké kvalitné sú výstupy tejto spoločnosti, pokiaľ tam je priestor na zlepšenie, budeme sa snažiť zavádzať také opatrenia, aby sa výstupy zlepšili," uviedol.

„Momentálne prebieha analýza situácie. Je spojená s očakávanou personálnou výmenou na ministerstve investícií, takže už s novým štátnym tajomníkom sa pozrieme na tieto veci. Vnímame tam viaceré výzvy, ktoré sú spojené s touto spoločnosťou," dodal Balík.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu