Na Prešovskej univerzite vzniklo informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva


Dátum: 29.06.2022

Obrázok k aktualite Na Prešovskej univerzite vzniklo informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva
Prešovská univerzita v Prešove (PU) zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom na fakulte zrekonštruovali jedna z ául v hodnote takmer 60-tisíc eur. Mikroprojekt bol podporený v rámci schémy Interreg V-A, Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spoluúčasťou národných zdrojov štátneho rozpočtu a rozpočtu PU.

Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, nové centrum prezentuje vybrané prvky sakrálnej architektúry slovensko-poľského pohraničia, ako jednej z foriem kultúrneho dedičstva a plní tak funkciu interaktívneho informačného bodu. „Taktiež bude zabezpečovať funkciu žiaduceho zvyšovania odborných kompetencií špecifických cieľových skupín pre zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva, keďže sakrálna drevená architektúra je jedným z charakteristických prvkov pohraničia a je spravovaná najmä farnosťami,“ vysvetlil projektový manažér a prorektor PU Peter Adamišin.

Ako dodal odborný garant projektu Daniel Dzurovčin, v rámci projektu zrealizovali aj pilotné kurzy zamerané na ochranu a propagáciu tohto hmotného kultúrneho dedičstva. „Vznikla multimediálna prezentácia i dokumentárny film dostupný širokej verejnosti predstavujúci tieto vybrané pamiatky,“ priblížil Dzurovčin. Samotná realizácia projektu trvala šesť mesiacov. „V rámci rekonštrukcie existujúcich priestorov došlo k celkovej sanácii miestnosti, výmene podláh, rekonštrukcii elektroinštalácie, osadeniu znížených stropov,“ uviedla technička investičnej výstavby PU Darina Gajdárová.

 

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu