Na podporu poľnohospodárskeho sektora poputuje 430 miliónov eur z fondov EÚ


Dátum: 26.06.2023

Obrázok k aktualite Na podporu poľnohospodárskeho sektora poputuje 430 miliónov eur z fondov EÚ
Európska komisia navrhuje zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárov v Únii, ktorých zasiahli nepriaznivé klimatické javy, vysoké náklady na vstupy a rôzne problémy súvisiace s trhom a obchodom. Nový balík podpory bude pozostávať z 330 miliónov eur pre 22 členských štátov. Okrem toho dnes členské štáty schválili balík podpory vo výške 100 miliónov eur pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, ktorý predstavili 3. mája. Poľnohospodárov zasiahnutých nepriaznivými klimatickými javmi by malo podporiť aj niekoľko ďalších opatrení vrátane možnosti vyšších zálohových platieb. EK o tom informuje prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.

„Poľnohospodári sú medzi prvými, ktorých zasiahne klimatická, hospodárska a geopolitická kríza. Napriek problémom s likviditou a ťažkostiam, ktorým čelia najmä niektoré sektory a členské štáty, poľnohospodárski výrobcovia v EÚ pokračujú v každodennej práci, aby zaistili bezpečné a kvalitné potraviny. Zaslúžia si našu podporu a uznanie. Európska komisia dnes opäť zintenzívňuje finančnú pomoc na podporu poľnohospodárov z celej EÚ. Túto podporu môžu doplniť aj vnútroštátne fondy,“ vyjadril sa eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.

Mimoriadnu podporu vo výške 330 miliónov eur z rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky budú môcť využiť poľnohospodári z Belgicka, Česka, Dánska, Nemecka, Estónska, Írska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Rakúska, Portugalska, Slovinska, Fínska a Švédska. Krajiny môžu túto podporu doplniť až do výšky 200 % z vnútroštátnych prostriedkov.

Členské štáty budú o tomto opatrení hlasovať na najbližšom zasadnutí výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

V rámci balíka podpory vo výške 100 miliónov eur pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, ktorý dnes schválili členské štáty, vyčlenia 9,77 milióna eur pre Bulharsko, 15,93 milióna eur pre Maďarsko, 39,33 milióna eur pre Poľsko, 29,73 milióna eur pre Rumunsko a 5,24 milióna eur pre Slovensko. Poľnohospodári z týchto členských štátov čelia problémom v súvislosti s dovozom určitých agropotravinárskych výrobkov z Ukrajiny, pripomína Komisia v tlačovej správe. Výnimočné a dočasné preventívne opatrenia na dovoz obmedzeného počtu výrobkov z Ukrajiny nadobudli účinnosť 2. mája a postupne ich ukončia do 15. septembra 2023.

Platby v rámci oboch podporných balíkov by sa mali uskutočniť do 31. decembra 2023.

Okrem tejto priamej finančnej podpory Komisia navrhuje umožniť vyššie zálohové platby prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Členské štáty budú mať tiež možnosť zmeniť svoje strategické plány v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu