Na ochranu prírody, zdravotnú starostlivosť, rozvoj kultúry a cestovný ruch pôjde v prvej výzve z programu Interreg NEXT viac ako 44 miliónov eur


Dátum: 29.03.2023

Obrázok k aktualite Na ochranu prírody, zdravotnú starostlivosť, rozvoj kultúry a cestovný ruch pôjde v prvej výzve z programu Interreg NEXT viac ako 44 miliónov eur
Záleží nám na dobrých vzťahoch s našimi susedmi. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT vyhlásime už čoskoro prvú výzvu. Viac ako 44 miliónov eur pôjde na ochranu životného prostredia, kultúru, cestovný ruch či zdravotnú starostlivosť. Podporia sa aj projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí.  

„Program Interreg NEXT je jedinečný tým, že podporuje spoluprácu členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, aj s Ukrajinou. Pohraničné regióny Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny tak majú viac príležitostí na vytváranie spoločných projektov, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života a služby pre ich obyvateľov aj návštevníkov. Naplno podporovať ich môžeme už aj z nových eurofondov. Prvú výzvu z programu Interreg NEXT vyhlásime v priebehu najbližších týždňov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Celkový rozpočet programu na nové obdobie je 73 miliónov eur.

V prvej výzve, ktorá bude z programu Interreg NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina vypísaná v máji tohto roku, bude viac ako 44 miliónov eur. Podmienkou je predloženie spoločného projektu aspoň s jedným partnerom z Ukrajiny. Záujemcovia môžu z tohto balíka získať nenávratný finančný príspevok napríklad na budovanie náučných chodníkov v prírode, obnovu prirodzených biotopov, rozvoj cestovného ruchu či podporu umenia a kultúry. Najmä pre našich východných susedov bude dôležitá podpora zdravotníckych a sociálnych projektov.
„Ruská vojenská agresia na Ukrajine negatívne zasiahla aj projekty cezhraničnej spolupráce. Podpora tejto spolupráce je teraz preto ešte väčšou prioritou, čoho dôkazom je aj to, že program Interreg NEXT bol Európskou komisiou schválený ako prvý svojho druhu. Teší ma, že aj napriek komplikovanej situácii sú štáty, zapojené do programu, odhodlané otvoriť prvé výzvy čo najskôr,“ doplnila vicepremiérka.
Program Interreg NEXT nadväzuje na program ENI. V dobiehajúcom programovom období sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny investovalo spolu 74 miliónov eur. Z programu sme pomohli napríklad zrekonštruovať Urbanovu vežu v Košiciach.

Dlhodobo sa podporujú aj projekty Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Vďaka projektu MODE CF SK UA sa v Košiciach a západoukrajinskom Ivano-Frankivsku zlepšujú podmienky pre dlhodobú pravidelnú liečbu a starostlivosť o pacientov s chronickou cystickou fibrózou. Do miestnych centier cystickej fibrózy sa nakúpili špeciálne medicínske prístroje a podporuje sa vzdelávanie zdravotníkov, pacientov a ich rodín o tomto ochorení.

Z programu tiež pomáhame budovať cyklotrasy na slovensko-ukrajinskom pohraničí. V rámci projektu Karpatská mobilita vzniknú dva cyklochodníky – na slovenskej strane Poloniny trail a na ukrajinskej Užanský trail. Zrekonštruuje sa viac ako 27 km cyklochodníkov a vybudujú sa prvky cykloinfraštruktúry ako inteligentné cykloprístrešky či oddychové zóny.

Na nové programové obdobie je okrem programu Interreg NEXT (73 miliónov eur) schválený program Interreg HU-SK s rozpočtom 161 miliónov eur a Interreg PL-SK s rozpočtom 130 miliónov eur. Na program Interreg SK-CZ pôjde 107 miliónov eur a program Interreg SK-AT má vyčlenených 69 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu