Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur


Dátum: 22.05.2023

Obrázok k aktualite Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur
Podporujeme rozvoj a budovanie spolupráce s našimi susedmi. V cezhraničnom programe Interreg s Maďarskom je v novom programovom období vyhlásená už prvá výzva. Viac ako 50 miliónov eur je v nej určených na projekty v pohraničí, ktoré sa venujú ochrane prírody, biodiverzity či miestneho kultúrneho dedičstva ako aj predchádzaniu rizikám prírodných katastrof.
 
„Eurofondové programy Interreg dlhoročne podporujú zlepšovanie susedských vzťahov Slovenska s okolitými krajinami. Z prvej výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom prispejeme na spoločné cezhraničné projekty ochrany prírody a kultúrneho dedičstva či na zelené riešenia. Z celkového 161-miliónového rozpočtu programu Interreg Maďarsko-Slovensko tento rok vyhlásime aj výzvu z Fondu malých projektov venovanú miestnym iniciatívam, ktoré sa venujú zatraktívneniu slovensko-maďarského pohraničia,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.
 
Výzva je otvorená do polovice augusta a projekty možno prihlásiť do troch hlavných oblastí - ochrana a zachovanie prírodného kapitálu (podpora 13,1 milióna eur), predchádzanie rizikám katastrof (podpora 15,4 milióna eur) a ochrana miestneho dedičstva (podpora 21,7 milióna eur). Podmienkou je, aby projekty a ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Maďarska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.
 
Záujemcovia o výzvu môžu navštíviť informačné dni programu Interrreg HU-SK, ktoré popri podrobnostiach o výzve ponúknu tiež workshopy na vyhľadávanie partnerov. Informačné dni sa uskutočnia 30. mája v Budapešti, 31. mája v Bratislave a 6. júna v Košiciach. Viac podrobností o výzve a informačných dňoch možno nájsť na webstránke výzvy.
 
Ďalšie výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sú plánované na rozvoj turizmu, podporu sociálnych inovácií pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, rozvoj inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, na zlepšenie rodinných a komunitných služieb zdravotnej starostlivosti, cezhraničnú spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami či obehové a odpadové hospodárstvo. Prehľad ponúka harmonogram výziev na celé programové obdobie.
 
V predošlom programovom období sa z Interregu s Maďarskom podporila napr. výstavba štyroch cezhraničných mostov, a to troch cestných mostov cez rieku Ipeľ a cyklomosta cez Dunaj. V pohraničí sa tiež podarilo vybudovať a zmodernizovať 754 kilometrov cyklistických ciest a turistických chodníkov, zrekonštruovať kaštieľ v Želiezovciach či obnoviť park Kerta v Michalovciach.
 
„Programy Interreg, ktoré máme s Maďarskom, Českom, Poľskom a Rakúskom ako aj s Ukrajinou, ktorá je súčasťou programu NEXT, spájajú a pomáhajú ľuďom na oboch stranách hranice, podporujú rozvoj miestnej ekonomiky a turizmu, do pohraničných regiónov prinášajú nové príležitosti a vyššiu kvalitu života,“ dodal minister Balík.
 
Programové územie Interreg HU-SK na slovenskej strane zahŕňa päť krajov: Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický. Na maďarskej strane je to osem žúp, a to Budapešť, Pešť, Komárom – Esztergom, Győr – Moson – Sopron, Borsod – Abaúj – Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár – Bereg.
 

Skočiť na hlavné menu