MŽP sa intenzívne venuje podpore oblasti budovania verejných kanalizácií


Dátum: 11.08.2023

Obrázok k aktualite MŽP sa intenzívne venuje podpore oblasti budovania verejných kanalizácií
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa intenzívne venuje podpore oblasti budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a vodovodov. "Ako podporou jednotlivých projektov, tak legislatívnou cestou," doplnil jeho hovorca Tomáš Ferenčák v reakcii na kritiku Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Ozrejmil, že na vybudovanie vodárenskej infraštruktúry boli v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) vyhlásené štyri výzvy a jedno vyzvanie pre veľký projekt v celkovej sume 666,67 milióna eur.

"Rovnako Environmentálny fond poskytuje dotácie obciam na budovanie infraštruktúry," dodal Ferenčák. Minulý rok MŽP podľa neho poskytlo na oblasť ochrany a využívania vôd prostriedky v celkovej výške viac ako 55 miliónov eur. Zároveň celková alokácia na opatrenia zamerané na podporu prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva je vo výške 632,32 milióna eur. "Na opatrenia v pôsobnosti MŽP zamerané na čistenie komunálnych odpadových vôd a obnovu kanalizačnej infraštruktúry je vyčlenená suma približne 416,12 milióna eur," spresnil. Tiež na zabezpečenie dodávok bezpečnej pitnej vody obyvateľom a obnovu infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou je vyčlenená suma približne 146,2 milióna eur. Podotkol, že MŽP posilňuje verejnú kontrolu nad vodárenskou infraštruktúrou aj legislatívnymi zmenami.

"Tiež bola stanovená povinnosť vytvárať rezervu finančných prostriedkov na obnovu infraštruktúry vo výške 40 percent z odpisov," dodal Ferenčák. NKÚ upozornil, že tempo pripájania domácností k verejnej kanalizácii je slabé, ročne nedosahuje ani jedno percento. Tvrdí, že predstavitelia MŽP SR zanedbávajú plnenie strategických kompetencií pri téme budovania či rozširovania existujúcej siete vodovodov, kanalizácií, pri kontrole plnenia povinností vodárenských spoločností pri ich prevádzkovej činnosti alebo pri zabezpečení spracovania odpadovej vody v čistiarňach.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu