MV SR plánuje zriadiť desať pracovísk na digitalizáciu archívneho obsahu


Dátum: 05.03.2023

Obrázok k aktualite MV SR plánuje zriadiť desať pracovísk na digitalizáciu archívneho obsahu
Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje zriadiť desať pracovísk na digitalizáciu archívneho obsahu. Zároveň plánuje dobudovať nové funkcionality informačných systémov digitálneho archívu s cieľom sprístupnenia archívneho obsahu občanom, zvýšenia efektivity i kvality práce archívov a zníženia nákladov spojených so spracovávaním archívnych dokumentov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.

"Projekt je integrálnym pokračovaním predchádzajúcich etáp budovania Elektronického archívu Slovenska a v rámci ďalšej etapy sa predpokladá masová digitalizácia existujúcich archívnych dokumentov, ako aj vytvorenie systému automatickej digitalizácie novoprichádzajúcich archívnych dokumentov," vysvetlila hovorkyňa. S národným projektom sa rezort tento rok uchádza o financie z Programu Slovensko 2021 – 2027


Digitalizačno-informačný systém sa má technologicky opierať o už existujúci Elektronický archív MV SR. Zásadne sa tak majú znížiť vstupné náklady, zvýšiť bezpečnosť a bezporuchovosť riešenia.

Digitalizačné pracoviská majú budovať v dvoch etapách. Prvé by malo v rámci pilotnej fázy vzniknúť v Slovenskom národnom archíve. Následne ich zriadia aj v štátnych archívoch a Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici.

Po vzniku digitalizačných pracovísk sa začne so systematickou digitalizáciou. "Kópie archívnych dokumentov určených na zverejnenie budú voľne prístupné. Štátne archívy už v súčasnosti vlastnými silami postupne digitalizujú najohrozenejšie archívne dokumenty a v závislosti od technického vybavenia ich ponúkajú na štúdium vo svojich bádatelniach," načrtla Eliášová.

Rezort vnútra pripomína, že v štátnych archívoch je uložená najväčšia a najdôležitejšia časť archívneho dedičstva Slovenskej republiky. Najstaršie archívne dokumenty pochádzajú už zo začiatku 12. storočia. "Štátne archívy svojím postavením a úlohami majú nenahraditeľný význam v živote každej demokratickej spoločnosti, predstavujú pamäť národa a sú základom identity spoločnosti," zdôraznila hovorkyňa.

Každoročne podľa Eliášovej narastá počet žiadostí týkajúcich sa životných situácií občanov, ktorí chcú uplatniť svoje právo k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov, získaniu dokladov na potreby sociálneho zabezpečenia a dôkazového materiálu v súdnych konaniach. Ako poznamenala, do modernizácie a rozvoja štátnych archívov sa desiatky rokov neinvestovali finančné prostriedky, čím sa vytvoril spoločenský dlh napriek tomu, že štátne archívy sú základnou zábezpekou historickej a právnej kontinuity štátu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu