MPSVR podporí znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez Program Slovensko


Dátum: 17.08.2023

Obrázok k aktualite MPSVR podporí znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez Program Slovensko
Pre rezort práce je v novom programovom období v rámci Programu Slovensko prioritou adaptabilný a prístupný trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podporí znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov, ktoré im zvýšia šance zamestnať sa.

MPSVR tak reagovalo na stredajšie tvrdenia strany Za ľudí, že vláda nechce predĺžiť národný projekt obnovy hradov a hrozí, že 500 ľudí z najzraniteľnejších komunít príde o prácu. Podpredsedníčka strany Za ľudí Viera Leščáková upozornila v stredu na to, že projekt zamestnával dlhodobo nezamestnaných, ktorí nepoberali dávky, riadne pracovali a získavali pracovné návyky a zároveň pomáhali zachrániť a obnoviť národné a kultúrne dedičstvo. "V rámci súčinnosti ministerstva práce smerujúcej k identifikovaniu možností podpory personálnych kapacít pri obnove kultúrneho dedičstva sa v uplynulých mesiacoch uskutočnilo niekoľko stretnutí aj na úrovni štátneho tajomníka so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, zástupcami ministerstva kultúry, ako aj so zástupcami mimovládneho sektora, na ktorých sme informovali o súčasných aj budúcich možnostiach rezortu," uviedlo MPSVR SR.

Rezort práce podporí znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov, ktoré im zvýšia šance zamestnať sa. Opatrenia vychádzajú podľa MPSVR z hodnotenia projektov v oblasti zamestnanosti v období od roku 2014 - 2020. Cieľom je umožniť všetkým znevýhodneným záujemcom o zamestnanie, aby mali prístup na otvorený trh práce, a podpora udržateľných pracovných miest. "Rezort práce bude aj naďalej podporovať zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom integračných sociálnych podnikov, ktoré vytvárajú tzv. medzitrh práce pre osoby, ktoré sa len ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce. Pomáhajú im práve pri nadobúdaní základných zručností a udržaní si pracovných návykov," vyjadrilo sa ministerstvo s tým, že ide o stavebné a rekonštrukčné práce, ktoré by mohli byť využívané aj na obnovu kultúrnych pamiatok.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu