Most v Ipeľskom Predmostí spojí obce na oboch brehoch hraničnej rieky


Dátum: 20.04.2022

Obrázok k aktualite Most v Ipeľskom Predmostí spojí obce na oboch brehoch hraničnej rieky
Položením základného kameňa sa v stredu začala výstavba ipeľského mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk. Most spojí priľahlé obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. "Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita, dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj zníženiu nákladov na dopravu," povedala Mária Lőrincz, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Poiplie, ktorá sa od roku 2004 venuje obnove ipeľských mostov.

Investíciu tvorí okrem 51,3 metra dlhého jednootvorového oblúkového mosta so spodnou dráhou s chodníkom aj prepojenie mostného objektu s miestnou komunikáciou na obidvoch stranách hranice. Projekt je súčasťou cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti a hospodárskeho rozvoja stredného Poiplia a realizuje sa v rámci Programu spolupráce INTERREG V - A Slovensko - Maďarsko. Partnermi sú Obec Ipeľské Predmostie a Národná spoločnosť na rozvoj infraštruktúry Maďarska. V zmysle zmluvných podmienok má byť celá investícia ukončená a odovzdaná najneskôr do konca októbra 2023.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslený na vyše 6,13 milióna eur, z toho takmer 5,211 milióna eur bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 4,495 milióna eur budú partneri projektu financovať v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH.

Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane, dosiahnu takmer 480.000 eur. Slovenská republika prispeje k realizácii projektu spolufinancovaním vo výške 273.000 eur, Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytne Obci Ipeľské Predmostie 136.275 eur na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu. Pretože investičné náklady na výstavbu cesty na maďarskej strane prevyšujú projektový rozpočet, náklady vo výške 466,76 milióna forintov budú dofinancované zo štátneho rozpočtu Maďarska.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu