Modernizácia trate medzi Popradom a Lučivnou je ukončená


Dátum: 08.12.2023

Obrázok k aktualite Modernizácia trate medzi Popradom a Lučivnou je ukončená

Práce na modernizácii železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná sú hotové. V stredu a vo štvrtok vykonávali na trati v celom úseku technicko-bezpečnostné skúšky troleja a koľaje na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Informoval o tom agentúru SITA samostatný referent špecialista Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Denis Dymo. Tie si stavebné objekty prevezmú od zhotoviteľa prác v priebehu tohto mesiaca. Pôvodne mala obnova trate stáť takmer 117 miliónov eur vrátane DPH, po siedmom dodatku k zmluve so zhotoviteľom zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv predstavuje jej cena takmer 142 miliónov eur s DPH.

V stredu 6. decembra ukončili na trati podľa Dyma poslednú výluku koľaje č. 2 v úseku Železničná stanica Svit – výhybňa Lučivná. „Dňa 14. decembra by mala byť spustená kontajnerová trakčná meniareň do predčasného užívania a stavba je tak výlukovo ukončená. To znamená, že zo stavebno-technického hľadiska je stavba riadne vyhotovená v zmysle projektovej dokumentácie, okrem nedokončených detailov, ktoré nebránia užívaniu diela, respektíve, ktoré sa nestihli urobiť vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov,“ priblížil. Odstránenie týchto drobných porúch a nedokončených detailov predpokladajú ŽSR v priebehu dvoch až troch mesiacov, prípadne ihneď, akonáhle to poveternostné podmienky umožnia. Počas nasledujúceho roka budú ešte podľa Dyma odovzdané objekty vyvolaných investícií, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkovaním železničnej dopravy. Prevezmú si ich správcovia, teda mesto či vyšší územný celok.

Základný kameň modernizácie trate poklepali v septembri 2020, pričom práce boli naplánované na 25 mesiacov, ukončené mali byť pôvodne už vlani. Nakoniec tento termín na dvakrát posunuli na tohtoročný december. Ako už v minulosti SITA informovala ešte vtedajšia hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová, dôvodom bola nedostupnosť niektorých stavebných komponentov či predĺženie lehoty ich dodania pre pandémiu ochorenia COVID-19 a vojnu na Ukrajine. To znemožnilo ich riadne a včasné zabudovanie.

Práce na úseku medzi Popradom a Lučivnou predstavovali prvú etapu plánovanej modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry v rámci železničnej trate Žilina – Košice. Železnice SR získali na obnovu viac ako 77,6 milióna eur zo zdrojov Európskej únie.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu