Šanca pre firmy a inštitúcie, ktoré chcú viac využívať digitálne technológie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pripravilo informačný deň, kde predstaví možnosti zapojenia sa do výziev priamo riadených programov EÚ.

Na informačnom webinári, ktorý MIRRI organizuje, sa účastníci dozvedia viac o programoch na zavádzanie digitálnych technológií a služieb, konkrétne Digitálna Európa 2021-2027 a CEF Digital 2021-2027. Predstavené budú tiež ich aktuálne pracovné programy, jednotlivé možnosti zapojenia sa do výziev či možnosti financovania partnerstiev.

Webinár bude prebiehať 31. mája 2023 od 14:00 h do 16:30 h. Na webinár je potrebné prihlásiť sa do 29. mája 2023. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlasovací formulár, nájdete TU.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa 2021-2027 je prvým nástrojom Európskej únie na zvýšenie úrovne digitálnych technológií poskytovaných občanom. Rovnako má pomôcť podnikom a inštitúciám v čo najväčšej miere nasadzovať a využívať digitálne riešenia.

Investície z programu smerujú do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky bez ohľadu na veľkosť a právnu formu. Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a zahraničné partnerstvá.

Celkový plánovaný rozpočet je 8,6 miliardy eur na sedem rokov. Aktuálne je publikovaných 14 výziev v objeme 134 mil. eur. Ich prehľad je zverejnený TU.

Program CEF Digital

Druhá generácia programu CEF Digital je zameraná na podporu investícií do digitálnej infraštruktúry, ktorá súvisí s nasadením bezpečnej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry, vrátane gigabitových a 5G sietí. Európska únia poskytne počas 5 rokov, do roku 2025, takmer 1 miliardu eur. Na celé obdobie do roku 2027 je pre nástroj CEF Digital naplánovaných pre celú EÚ viac ako 2 miliardy eur.

Z programu CEF Digital sa podporujú projekty v oblasti pokrytia 5G dopravných koridorov, 5G smart komunít, kvantovej komunikačnej infraštruktúry, chrbticových sietí pre pan-Európsku cloudovú federáciu a digitálne globálne brány EÚ (podmorské káble, satelitná infraštruktúra a pripojenia k internetovým prestupným bodom v oblastiach zlyhania trhu), terabitovej konektivity pre HPC a synergiách pri digitalizácii dopravných a energetických sietí.

Financovanie projektov môže byť prepojené s inými programami EÚ ako Horizont Európa, EU4Health, Program InvestEU a Program Digitálna Európa, ale aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.