MIRRI od svojho vzniku pripravuje kľúčové dokumenty so zástupcami samosprávy


Dátum: 15.11.2021

Obrázok k aktualite MIRRI od svojho vzniku pripravuje kľúčové dokumenty so zástupcami samosprávy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR od svojho vzniku pripravuje všetky kľúčové dokumenty v úzkej spolupráci so zástupcami územnej samosprávy, či už išlo o Partnerskú dohodu, Operačný program Slovensko či nový zákon o eurofondoch.


Ako pre TASR uviedol Andrej Ďuríček, vedúci tlačového oddelenia MIRRI, v reakcii na piatkové (12. 11.) vyjadrenia Únie miest Slovenska (ÚMS) týkajúce sa rozhodovania o eurofondoch, zástupcovia samospráv vrátane ÚMS sú členmi všetkých pracovných skupín, ktoré tieto dokumenty pripravujú a následne schvaľujú.

"Plne si uvedomujeme kľúčovú úlohu územnej samosprávy, aj preto sme vypracovali kľúčovú reformu prerozdeľovania eurofondov, o ktorých v novom programovom období nebude rozhodovať centrálna správa, ale zástupcovia územnej samosprávy. V programovom období budú naši partneri v území, regióny a mestá udržateľného rozvoja, priamo rozhodovať o investíciách v objeme 1,5 miliardy eur. To predstavuje viac ako 12 % z celého balíka," podčiarkol Ďuríček.

Na porovnanie priblížil, že v programovom období 2014 až 2020 sa vyčlenil balík pre potreby regiónov a mestských funkčných oblastí v objeme 1,25 miliardy eur, čo predstavovalo 8,3 %, ale o týchto financiách nerozhodovali samosprávy priamo.

Poznamenal, že ÚMS považuje sumu na podporu projektov na rozvoj miest (8 %) za nedostatočnú. Toto percento však podľa neho definuje priamo legislatíva EÚ. "Pre úplnosť uvádzame, že Slovensku sa podarilo vyrokovať štvrtú najvyššiu alokáciu z politiky súdržnosti na roky 2021 až 2027 na obyvateľa spomedzi všetkých 27 štátov Únie," informoval.

"Uvedomujeme si takisto ako naši socio-ekonomickí partneri, že investičný dlh v území a potreby regiónov niekoľkonásobne prekračujú alokáciu, ktorú má SR k dispozícii z eurofondov v novom programovom období," povedal Ďuríček.

"V tejto súvislosti však chceme zdôrazniť, že podpora projektov regionálneho rozvoja nebude financovaná sumou iba 1,5 miliardy eur. Z politiky súdržnosti 2021 až 2027 podporíme v regiónoch projekty v celkovej sume 12,8 miliardy eur. Väčšina investičných projektov má nadregionálny charakter a riešia problémy Slovenska ako celku, nie iba jeho jednotlivých regiónov alebo miest. Ide najmä o projekty výstavby a modernizácie železníc, diaľnic a rýchlostných ciest, podpory zamestnanosti či riešenie klimatických zmien. Pri investíciách tohto typu je efektívnejšie celonárodné riešenie," dodal.
 
Uavrel, že MIRRI je pripravené ďalej rokovať o spôsobe podpory projektov regionálneho rozvoja a diskutovať so zástupcami samospráv, ako podporovať zmysluplné projekty.

ÚMS je podľa slov jej prezidenta Richarda Rybníčka presvedčená, že ešte stále je čas na to, aby sa centrálna vláda a poslanci Národnej rady SR postarali o zvýšenie podielu zdrojov samospráv na eurofondoch, ale aj na pláne obnovy. Tiež, aby urobili poriadok a odstránili deštruktívny rezortizmus. ÚMS tiež upozornila, že nie 8,1 %, ale minimálne 30 % podielu na eurofondoch je potrebné prideliť na rozhodovanie orgánom územnej samosprávy.Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu