MIRRI je otvorené diskusii o podiele spolufinancovania samospráv


Dátum: 23.12.2021

Obrázok k aktualite MIRRI je otvorené diskusii o podiele spolufinancovania samospráv
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spolu s Ministerstvom financií (MF) SR sú otvorení diskusiám o podiele spolufinancovania samospráv na eurofondových projektoch v novom programovom období na roky 2021 - 2027. Uviedol to tlačový odbor MIRRI v TASR pre reakciu na tohtotýždňovú kritiku Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na návrh zvýšenia spolufinancovania zo strany samospráv.

"MF v spolupráci s MIRRI navrhlo zvýšiť spoluúčasť samospráv po uplynutí troch programových období, keď sa samosprávy museli podieľať len piatimi percentami," uviedol rezort s tým, že takto nastavené štedré miery finančnej spoluúčasti jednotlivých prijímateľov nie je v čase, keď je dlhová zaťaženosť štátu na dlhodobom maxime a neporovnateľne vyššia ako u samospráv, možné v budúcnosti udržať.

Rezort zároveň vyzdvihol, že SR pokračuje v spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu naďalej vo výraznejšej miere než iné porovnateľné krajiny EÚ. "Mierny nárast finančnej spoluúčasti prijímateľa v porovnaní s minulosťou bude podľa nášho názoru prijímateľov motivovať k vyššej zodpovednosti a zainteresovanosti. Inak povedané, čím vyššia je spoluúčasť prijímateľa, tým prísnejšie sa samotný prijímateľ pozerá na hodnotu za peniaze," argumentuje MIRRI.

Rezort si stojí aj za ostatnými návrhmi na zvýšenie spolufinancovania, napríklad pri eurofondových projektoch v Bratislavskom kraji či pri Európskej územnej spolupráci.

"Dovoľujeme si uviesť, že materiál, naopak, počíta aj s nulovou finančnou spoluúčasťou obce v prípade, ak bude realizovať projekty zamerané buď na marginalizované rómske komunity alebo projekty, ktoré budú svojím charakterom prispievať 100-percentným koeficientom k plneniu klimatických cieľov," dodal rezort.

Ako dodalo MIRRI, návrh ešte nie je definitívne uzavretý. "MF v spolupráci s MIRRI sa bude dôkladne zaoberať predloženými pripomienkami a prerokuje ich s relevantnými partnermi. Sme otvorení ďalším diskusiám, a preto aj oceňujeme, že ZMOS navrhuje kompromisné proporčné rozdelenie spolufinancovania medzi prijímateľa a štát," uzavrel rezort.

ZMOS so zvýšeniami podielov spolufinancovania pri eurofondových projektoch zásadne nesúhlasí. Skokový nárast spolufinancovania podľa združenia spôsobí nezáujem a nemožnosť čerpania eurofondov. A keď bude Slovensko čerpať eurofondy nedostatočne, nebude spĺňať záväzky voči Európskej únii (EÚ).

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu