Minister Raši: Slovensko IT končí - zlé nastavenie a riadenie spoločnosti stálo daňových poplatníkov viac ako 10 miliónov eur


Dátum: 09.04.2024

Obrázok k aktualite Minister Raši: Slovensko IT končí - zlé nastavenie a riadenie spoločnosti stálo daňových poplatníkov viac ako 10 miliónov eur
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes oznámil, že spoločnosť Slovensko IT končí. Štátna akciovka nie je životaschopná a pre jej nezodpovedné riadenie dosiahla kumulovanú stratu viac ako 7 miliónov eur. Celkové manko po vysporiadaní všetkých jej záväzkov bude 10 miliónov eur.

Koncom minulého roka som verejnosť informoval, že štátna akciová spoločnosť Slovensko IT, ktorú založila Veronika Remišová s Igorom Matovičom, je čierna diera. Mala prinášať moderné riešenia pre ľudí, zhltla však milióny eur bez reálneho výsledku. Dnes som tu, aby som vám oznámil, že Slovensko IT končí svoju činnosť,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Šéf rezortu so svojim tímom začal situáciu v spoločnosti mapovať bezprostredne po nástupe do úradu. „Spoločnosť bola bývalým vedením ministerstva prezentovaná ako plne pripravená na realizáciu zadaných projektov, s príslušným know-how a v dobrej kondícii. Po nástupe na ministerstvo som sa dozvedel, že spoločnosť nemá cashflow, čiže peniaze na účtoch, a to ani na výplaty. Projekty, ktoré dostala od ministerstva zadané, nezvládala sama pripravovať a zákazky dávala externým spoločnostiam. Tým sa popieral základný cieľ vzniku spoločnosti, a to, že štátne IT zákazky nebudú robiť subdodávatelia, ale štátna spoločnosť,“ pokračoval Raši.

„Pani Remišová opakovane  rozprávala, že v minulom roku bola spoločnosť v zisku. Buď zámerne klamala, alebo bola zavádzaná. Pre férovosť musím povedať, že spoločnosti nepomohol ani úradnícky minister Peter Balík, za ktorého ministrovania spoločnosť dokonca ani neviedla účtovníctvo,“ zdôraznil šéf rezortu s tým, že doteraz spoločnosť nedisponuje riadnou účtovnou závierkou a na náprave uvedeného stavu intenzívne pracuje nový šéf Slovensko IT Tomáš Olexa.

Spoločnosť preto na základe absentujúceho účtovníctva nevie s určitosťou definovať hospodársky výsledok za rok 2023. „Je však isté, že strata presiahne 2,8 milióna eur  a kumulovaná strata spoločnosti od jej vzniku bude 7 miliónov eur. A bývalé vedenie spoločnosti vyplatilo v tomto roku rekordnej straty na mimoriadnych odmenách cez 400 tisíc eur, nad rámec zmluvne dohodnutej variabilnej zložky mzdy,“ prezradil minister investícií.

Obchodná spoločnosť za celú dobu svojej existencie podľa vedenia ministerstva nevybudovala relevantné technické know-how a ani príslušnú organizačnú štruktúru na to, aby bola pre štát prínosom a generovala zisk. Jednotlivé zákazky boli spoločnosti zadávané nekoncepčne a internými zdrojmi nerealizovateľné a viedli tak k vybudovaniu absolútnej závislosti na subdodávateľoch.

„Problémy či porušenia zákona potvrdila aj správa z Najvyššieho kontrolného úradu SR, kde sa uvádzalo 27 vážnych zistení. Napríklad to, že v tejto spoločnosti po jej vzniku 8 mesiacov chodili zamestnanci do práce, poberali výplatu, ale ministerstvo spoločnosti nezadalo žiadnu prácu ani objednávku,“ vysvetlil Raši.

Príkladom nevydareného projektu je podľa štátneho tajomníka  Ivana Ivančina napríklad Grant Manažment: „Projekt mal byť vytvorený pre potreby ministerstva a bol bývalým vedením prezentovaný ako pripravený na odovzdanie. Realizovaný bol z vlastnej iniciatívy vedenia SK IT, bez objednávky či zmluvy, údajne preto, aby nevyťažení zamestnanci mali na čom pracovať. Realita po skúmaní novým vedením je taká, že projekt bol realizovaný výhradne dohodármi, nie zamestnancami SK IT, príbeh o využití času zamestnancov teda nesedí. Celková rozpracovanosť projektu je na úrovni asi 30%, určite teda nie je pred odovzdaním. Na toto sa vyplytvalo približne 100 tisíc eur, a takto by sme mohli ísť projekt po projekte, medzi ktorými sú aj dôležité projekty ako modernizácia Ústredného portálu verejnej správy, ktorý má zjednodušovať občanom život.“

Projekty boli spoločnosti Slovensko IT zadávané nekoncepčne, bez ohľadu na jej reálne schopnosti či nejaký plán jej rozvoja do budúcna. „Zhrniem to. Všetky vízie o budovaní stavebných kameňov štátneho IT, ktorými sme boli kŕmení pani Remišovou a bývalým manažmentom, neboli naplnené. Naceňovanie projektov a ich riadenie bolo absolútne nekompetentné, produktivita práce zúfalá.  Táto firma bola rajom pre dohodárov – bolo ich tam viac ako 90, aktuálny stav je pod 30. Platy v spoločnosti boli vysoko nadštandardné a celkovo sa vedenie spoločnosti nesprávalo hospodárne, medzi čo patria astronomické odmeny, nákupy najdrahších iPhonov alebo párty reproduktora a už úplne nepochopiteľné je, prečo si štátna IT spoločnosť nechala vyrobiť svoj vlastný web za takmer 10 tisíc eur u  súkromnej IT firmy,“ upozornil Ivančin.

„A jedna pikoška, našla sa aj faktúra na  1 000 eur za barbera, ktorý prišiel zamestnancov, ktorí nemali čo robiť, strihať priamo na pracovisko a toto všetko sa platilo z peňazí nás všetkých,“ doplnil minister investícií Raši.

Na obrovský problém s projektom od Slovensko IT narazil aj Úrad pre verejné obstarávanie. „Projekt e-forms je akousi pupočnou šnúrou medzi Slovenskom a Európskou úniou. Slúži na to, aby verejní obstarávatelia, ako napríklad nemocnice, diaľničiari, školy a každý, kto narába s verejnými financiami a zadáva zákazky, boli schopní produkovať oznámenia o týchto zákazkách. Hoci predchádzajúci predseda úradu Miroslav Hlivák a ani podpredseda Jaroslav Lexa, ktorý projekt nastavoval, nesignalizovali žiadne problémy s týmto projektom, tie nakoniec prišli a eskalovali. Projekt bol s ťažkosťami nasadený, ale pre problémy v Slovensko IT ho nebudeme vedieť pravdepodobne udržať, pretože vyžaduje podľa požiadaviek Európskej komisie neustále aktualizácie. Celkom reálne nám hrozí, že od septembra tohto roku nebudú verejní obstarávatelia vedieť zasielať oznámenia o zákazkách. Pre Úrad pre verejné obstarávanie je to kritická situácia, pretože cez projekt e-forms boli prepojené aj iné, staršie informačné systémy úradu. Reálne hrozí, že nebudeme môcť vykonávať ani svoje iné kompetencie,“ uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič.

Nejde teda iba o Slovensko IT ako také, ale aj o záchranu systému verejného obstarávania,“ doplnil minister Raši.

Jediným možným scenárom ďalšieho vývoja spoločnosti, so zreteľom na zodpovedný prístup k vynakladaniu verejných financií do budúcna, je podľa vedenia ministerstva investícií iba riadené ukončenie jej činnosti. „Ak to chceme urobiť tak, aby zamestnanci dostali všetky zo zákona im prislúchajúce peniaze, a najmä tak, aby sa dokončili europrojekty a neohrozilo sa čerpanie, jedinou možnosťou je požiadať Vládu SR o dofinancovanie spoločnosti,“ vysvetlil na záver minister investícií.
Vzhľadom na súčasnú  negatívnu finančnú situáciu spoločnosti je, na základe analýzy ministerstva, na preklenutie obdobia do odovzdania rozpracovaných projektov a zároveň na vysporiadanie známych záväzkov, predovšetkým miezd zamestnancov, nevyhnutný príspevok do kapitálového fondu spoločnosti vo výške 3,9 mil. eur.
 
 
Skočiť na hlavné menu