Minister Raši: Bývalá ministerka Veronika Remišová spôsobila štátu založením spoločnosti Slovensko IT škodu vo výške takmer 3 milióny eur


Dátum: 11.01.2024

Obrázok k aktualite Minister Raši: Bývalá ministerka Veronika Remišová spôsobila štátu založením spoločnosti Slovensko IT škodu vo výške takmer 3 milióny eur
Zlé manažérske rozhodnutia bývalého vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) urobili zo spoločnosti Slovensko IT hanbu štátneho IT a eldorádo pre vyvolených. Týmto časom je však koniec. Nový šéf tejto spoločnosti má teraz náročnú úlohu – zastaviť tvorbu straty, postaviť Slovensko IT na nohy a efektívne túto spoločnosť riadiť.


„Bývalá ministerka Veronika Remišová chcela vraj zmenšiť dlh v informatizácii štátu, ktorý vznikol za bývalých vlád, a pritom viaceré projekty boli stratové. Ako viete, cieľom existencie spoločnosti Slovensko IT bolo využívanie vlastných kapacít na dosiahnutie finančnej úspory a takto to dopadlo,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Spoločnosť Slovensko IT mala poskytovať IT služby na základe zmlúv a objednávok najmä pre MIRRI SR, ale aj pre NASES a ÚVO. Prvá zmluva bola podpísaná až 8 mesiacov po založení spoločnosti. Tá mala vysoký počet zamestnancov, ale nemala podpísané žiadne objednávky, ani zazmluvnené žiadne projekty. „Čiže, zamestnanci chodili do roboty, ak vôbec, dostávali plat a užívali si tieto parádne priestory. A keď sme pri priestoroch, doteraz sa za ne platilo ročne približne 240-tisíc eur. Keď do vedenia Slovensko IT nastúpil Tomáš Olexa, okamžite vyrokoval zľavu 50 % a za tie isté priestory bude firma platiť polovicu,“ dodal minister Raši.
Napriek tomu, že nový šéf Slovensko IT Tomáš Olexa je vo vedení tejto spoločnosti len pár dní, objavil tu praktiky, ktoré by sa v žiadnej súkromnej ani štátnej firme netolerovali a s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať trestnoprávnu dohru. Zajtra bude zároveň vydaná oficiálna kontrolná správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bude obsahovať až 27 veľmi vážnych zistení.

„Tieto zistenia sa dotýkajú od manažmentu, cez zverejňovanie zmlúv, až po dodržiavanie právnych predpisov, vrátane porušovania zákona o finančnej kontrole a neodvádzanie poistného za zamestnancov. Suma sa vyšplhala takmer na 81-tisíc eur, čo môže mať ešte trestnoprávny dosah na celú túto situáciu,“ upresnil Richard Raši.

Jedným z najzávažnejších porušení spoločnosti Slovensko IT, ktoré NKÚ identifikovalo, je, že od svojho založenia nemala až do septembra 2023 schválený žiaden podnikateľský plán, ktorý je súčasťou riadenia a kontroly firmy. „Spoločnosť nevedela kde smeruje a čo je jej vízia, loď sa plavila do neznáma. Prvý ziskový rok zažila až v treťom obchodnom období, pričom v prvých dvoch bola stratová. Tento fakt sám o sebe je dôvodom na vážne zamyslenie sa nad riadením a obchodnými postupmi spoločnosti,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin.

„Spoločnosť Slovensko IT tiež porušovala zákon o slobodnom prístupe k informáciám tým, že nezverejňovala údaje o objednávkach a faktúrach a dokonca 27 zmlúv nezverejnila bezodkladne po ich uzatvorení. Neplnila si tiež svoje povinnosti uložené v zákone o finančnej kontrole – nevykonala základnú finančnú kontrolu finančných operácií,“ doplnil štátny tajomník Ivan Ivančin.

Pri realizácii zákaziek využívalo Slovensko IT nielen svojich zamestnancov, ale aj služby subdodávateľov a dohodárov. Vlastné kapacity, teda zamestnanci na trvalý pracovný pomer, sa vôbec nevyužívali optimálne. V rámci subdodávateľských zmlúv bolo tiež zistené nedodržanie termínov dodania predmetu zmlúv. Aj napriek nedodržaniu termínov si spoločnosť neuplatnila možné sankcie a zmluvné pokuty. Dokonca v dvoch prípadoch vôbec a v šiestich prípadoch neúplne archivovala dokumentáciu o verejnom obstarávaní.

Na základe týchto a ďalších zistení pripravuje MIRRI SR opatrenia, ktoré budú mať dopad na organizačnú štruktúru, optimalizáciu pracovných procesov či zlepšenie zmluvného riadenia, ktoré budú bližšie špecifikované koncom januára. „Sme si plne vedomí nášho záväzku voči občanom a daňovým poplatníkom. V súlade s touto zodpovednosťou sme implementovali nevyhnutné opatrenia na systematické zlepšenie situácie,“ povedal minister Raši.

„Bývalej ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej sme vystavili faktúru v hodnote viac ako 2,8 milióna eur. Za jej neprofesionalitu, zlé manažérske rozhodnutia a s tým spojenú škodu spôsobenú štátu založením spoločnosti Slovensko IT, za ktorú sa 8 mesiacov platila prevádzka, hoci firma nemala žiadnu zákazku,“ uzavrel Raši.

Skočiť na hlavné menu