Minister Peter Balík na Rade ZMOS: Dobre fungujúce samosprávy znamenajú silnejší štát


Dátum: 12.09.2023

Obrázok k aktualite Minister Peter Balík na Rade ZMOS: Dobre fungujúce samosprávy znamenajú silnejší štát
Dobrá spolupráca štátu a samospráv patrí medzi naše hlavné priority. Na Rade Združenia miest a obcí Slovenska na Štrbskom Plese to zdôraznil minister Peter Balík. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) so samosprávami intenzívne komunikuje a presadilo viacero legislatívnych zmien a opatrení, ktoré prinášajú výsledky.

„Štát a samospráva nie sú súperi, ale partneri. Ich spolupráca musí fungovať a v službe obyvateľom sa musia navzájom dopĺňať. Na našom ministerstve si to veľmi dobre uvedomujeme, preto od nášho nástupu do vlády so samosprávami intenzívne komunikujeme. Ja sám, a taktiež štátna tajomníčka Barbora Lukáčová, často chodíme priamo do regiónov, načúvame ich potrebám a snažíme sa spoločne hľadať riešenia ich problémov. Hoci máme len obmedzený čas, chceme ho využiť naplno. Som rád, že sa nám v tomto úsilí darí,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na Rade ZMOS.

Zdôraznil, že za uplynulé štyri mesiace sa podarilo presadiť viaceré dôležité opatrenia na pomoc samosprávam. V júni parlament schválil novelu zákona o regionálnom rozvoji z dielne MIRRI SR, ktorá okrem iného pomôže zachrániť ohrozené eurofondové projekty. „Projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, je možné fázovať – teda dofinancovať z nových eurofondov, pričom na dofinancovanie nebude treba opätovne vyhlasovať nové výzvy. Zachránime tak projekty, ktoré by inak prijímatelia museli dokončovať z vlastných zdrojov, čo by bola veľká záťaž pre ich rozpočty a finalizácia projektov by bola veľmi otázna,“ vysvetlil minister investícií.
Vyzdvihol tiež, že čerpanie starých eurofondov sa od nástupu úradníckej vlády výrazne zlepšilo, keď sa za tri mesiace podarilo vyčerpať o 373 miliónov viac ako za necelých prvých päť mesiacov tohto roka. Aktuálne je vyčerpaných 11,18 miliardy eur, čo predstavuje 77,07 % celkovej alokácie a ostáva vyčerpať 3,32 miliardy eur. „Nejde nám však len o čísla a samotné čerpanie, dôležité je, aby boli eurofondy zmysluplne využité v prospech Slovenska a aby ľudia túto pomoc z Európskej únie reálne pocítili na kvalite svojho života,“ podčiarkol minister Balík.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, a ktorý je najdôležitejším eurofondovým nástrojom na podporu miest a obcí, zaznamenal najväčší nárast v čerpaní – čerpanie narástlo o 377 miliónov eur (o vyše 19 %), aktuálne je vyčerpaných 1,5 miliardy eur, čo je 77,78 % alokácie. „To, že sa programu IROP tak darí, nie je náhoda, ale výsledok série systémových opatrení, ktoré sme zaviedli a fungujú. Či už ide o spomínané fázovanie projektov, ktoré umožňuje prijatá novela, alebo presun nezazmluvnených a nevyčerpaných prostriedkov na riešenie dopadov migračnej a energetickej krízy,“ zdôraznil Balík. 

Ďalším dôležitým opatrením je možnosť dofinancovania eurofondových projektov ohrozených prudkým nárastom cien stavebných materiálov. Financovanie týchto projektov môže byť navýšené až o 20 %. „Doteraz sme takto zachránili a rozbehli už 111 projektov z programu IROP. Dokončili sa napríklad dostavby alebo nadstavby škôl a škôlok, dobudovala sa cyklistická infraštruktúra, zrekonštruovali sa cesty a mosty. Podarilo sa zachrániť strategické projekty obcí a krajov v objeme viac ako 236 miliónov eur a schvaľovanie ďalších žiadostí je v procese,“ spresnil minister Balík.

Na Rade ZMOS minister zdôraznil aj to, že úradníckej vláde sa podarilo úspešne naštartovať nové eurofondy. Z Programu Slovensko je doteraz vyhlásených spolu 13 výziev za takmer 731 miliónov eur, pričom sedem z nich vyhlásilo MIRRI SR. Aj vďaka týmto výzvam budú mať regióny lepšie cesty II. a III. triedy či modernejšie základné školy. Regiónov, ktoré prechádzajú transformáciou, sa navyše týkajú aj výzvy na kvalitnejšie odborné vzdelávanie a na podporu ekologickej a udržateľnej verejnej dopravy z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Dôležitou pomocou pre samosprávy v novom programovom období je, že o časti eurofondov si budú rozhodovať priamo regióny prostredníctvom Rád partnerstva a Kooperačných rád. V Programe Slovensko je na to vyčlenených viac ako 2,1 miliardy eur, MIRRI SR sa zasadzuje o navýšenie tejto sumy o ďalších vyše 200 miliónov eur.

„Našou ambíciou je, aby ministerstvo regionálneho rozvoja naozaj slúžilo v prvom rade samosprávam a ľuďom v regiónoch. Systém integrovaných územných stratégií je v tomto procese kľúčový a regiónom dáva nielen väčšie kompetencie, ale aj zodpovednosť. Jednou z príčin, prečo sa eurofondy dlhodobo využívali neefektívne, je fakt, že tu chýbalo strategické plánovanie a riadenie. To teraz meníme. Partneri v území budú mať jednu spoločnú stratégiu rozvoja a tej budú podliehať aj investície, ktoré pôjdu do územia,“ povedala štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.
„Uvedomujeme si, že tento proces nie je jednoduchý – chceme byť našim partnerom čo najviac nápomocní, preto s nimi intenzívne komunikujeme a konzultujeme priamo v území a výsledkom je jasná prioritizácia ich potrieb. Naše ministerstvo je preto odhodlané vložiť všetku svoju alokáciu priamo do rúk partnerov v území a spoločne s nimi vytvárame tlak aj na ostatné rezorty, aby časť svojich alokácií dali do rúk samospráv. Sme teda ministerstvom regionálneho rozvoja nielen na papieri, ale aj v praxi,“ zdôraznila Lukáčová. Dodala, že všetky výzvy v systéme Integrovaných územných investícií MIRRI SR pripravuje v spolupráci so samosprávami a otvorené budú až do konca nového programového obdobia.

Skočiť na hlavné menu