Minister investícií Balík: Eurofondy sú obrovskou príležitosťou na rozvoj Slovenska a zavádzanie inovácií vo všetkých regiónoch


Dátum: 30.06.2023

Obrázok k aktualite Minister investícií Balík: Eurofondy sú obrovskou príležitosťou na rozvoj Slovenska a zavádzanie inovácií vo všetkých regiónoch
Vďaka kohéznej politike Európskej únie zacielenej na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi máme šancu urobiť zo Slovenska krajinu, do ktorej sa chcú vrátiť odborníci zo zahraničia a z ktorej nebudú odchádzať mladé talenty. Krajanov žijúcich v Bruseli o tom ubezpečil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Na následných expertných rokovaniach minister potvrdil pozície Slovenska z májového bratislavského summitu ministrov a zástupcov deviatich krajín EÚ o budúcnosti eurofondov.
 
„Takmer 13 miliardovú obálku z nových eurofondov, z Programu Slovensko  využijeme pre lepší život ľudí vo všetkých regiónoch a okresoch. Robíme všetko pre naplnenie cieľov kohéznej politiky – chceme Európu, ktorá bude bližšie k občanom, viac prepojená, smart, sociálna a viac zelená. Chceme na to využiť všetky dostupné technologické inovácie, ale najmä obrovský potenciál našich odborníkov a odborníčok. Na dosiahnutie týchto cieľov chceme motivovať každého, vrátane mladých ľudí študujúcich alebo pracujúcich v zahraničí, aby sa vracali na Slovensko a boli nám nápomocní v snahe spraviť zo Slovenska lepšiu krajinu pre život,“ uviedol Peter Balík na stretnutí s krajanmi, ktoré sa konalo vo štvrtok večer, na úvod dvojdňovej pracovnej cesty ministra v Bruseli. Našich krajanov tu podľa oficiálnych údajov žije takmer dvetisíc, čo je počet obyvateľov prevažnej väčšiny obcí na Slovensku*. Stretnutie sa konalo vo štvrtok večer, na úvod dvojdňovej pracovnej návštevy ministra investícií a regionálneho rozvoja v metropole Belgicka.
Dnešný pracovný program minister otvoril rokovaním s predsedom Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu Younousom Omarjee o smerovaní kohéznej politiky a jej perspektívach z pohľadu Slovenska. Následne sa stretol s predstaviteľmi Európskeho výboru regiónov, tiež nazývaným hlasom regiónov a miest v Európskej únii. Pracovnú cestu uzavrel rokovaním  s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom.
 
„Európa bude úspešná, ak bude súdržná a silná a jednou z ciest ako to dosiahnuť sú eurofondy. Preto je dôležité naďalej podporovať kohéznu politiku ako hlavný nástroj rozvoja regiónov a vyrovnávania regionálnych rozdielov. Na to, aby sa jej ciele čo najviac priblížili skutočným potrebám obyvateľov jednotlivých regiónov Únie musíme využiť všetky dostupné nástroje a dáta,“ zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR počas stretnutia s predstaviteľmi Európskeho výboru regiónov. Priblížil aj slovenskú iniciatívu z bratislavského summitu ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti krajín V4+4 (krajiny V4 vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska), na ktorú nadviaže nastupujúce české predsedníctvo vo V4.
 
Výbor regiónov zastupuje miestne a regionálne orgány zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá. Európska komisia a Rada Európskej únie musia s výborom konzultovať všetky svoje návrhy s dopadom na tieto oblasti. O dôležitosti výboru svedčí fakt, že až 70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň štátov Únie, vrátane Slovenska.
 
„Len pár dní dozadu sme vyhlásili prvú výzvu z nových eurofondov, z Programu Slovensko. Viac ako 46 miliónov z Fondu na spravodlivú transformáciu z nej pôjde na kvalitnejšie odborné vzdelávanie na hornej Nitre, v Košickom a Banskobystrickom kraji. Vzdelanie, ktoré odráža aktuálne potreby z praxe je jedným zo základných predpokladov toho, aby si absolventi našli v svojom regióne prácu, rozvíjali ho a neodchádzali do iných miest či do zahraničia. V krátkom čase budú nasledovať aj výzvy na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a športovísk ale aj na obnoviteľné zdroje energie a ďalšie dôležité oblasti. V záujme rýchlejšieho čerpania nových eurofondov chceme do konca tohto roka vyhlásiť výzvy za viac ako jednu tretinu z celkovej takmer 13-miliardovej národnej obálky,“ dodal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.
 
 
*zdroj: Štatistický úrad SR, Veľkostné skupiny obcí - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek k 03.04. 2023

Skočiť na hlavné menu