Minister Balík na stretnutí ministrov v Murcii: Úspešná Európa potrebuje súdržnosť, silné regióny a jednoduchšie pravidlá pri čerpaní eurofondov


Dátum: 29.09.2023

Obrázok k aktualite Minister Balík na stretnutí ministrov v Murcii: Úspešná Európa potrebuje súdržnosť, silné regióny a jednoduchšie pravidlá pri čerpaní eurofondov
Politika súdržnosti je kľúčovým nástrojom, ako znížiť ekonomické rozdiely medzi európskymi štátmi, posilniť regióny a udržať Európsku úniu silnú a konkurencieschopnú. Na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti v španielskej Murcii to zdôraznil minister investícií Peter Balík. Počas rokovaní sa stretol aj s európskou komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira a tiež s predsedom Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Younousom Omarjeem.

„Európska únia môže byť úspešná a silná len vtedy, ak budú členské štáty súdržné a ekonomické rozdiely medzi nimi budú čo najmenšie. Kľúčovým nástrojom, ako to dosiahnuť, je práve kohézna politika, teda politika súdržnosti, na základe ktorej je Slovensko prijímateľom eurofondov. Preto je veľmi dôležité, aby pokračovala aj po roku 2027,“ zdôraznil minister Peter Balík. 

„Európske krajiny – aj Slovensko – využili príležitosť, ktorú eurofondy predstavujú, a životná úroveň ich obyvateľov sa neustále zvyšuje. Na druhej strane je potrebné veľmi zodpovedne narábať s prostriedkami z fondov EÚ, využívať ich zmysluplne a efektívne. K tomu je dôležitá predovšetkým dôsledná a dlhodobá stratégia rozvoja krajiny a regiónov. Potrebujeme strategické plánovanie minimálne do roku 2050,“ dodal minister investícií.

Podľa ministra Balíka je pri využívaní eurofondov kľúčové posilňovať právomoci regiónov, ktoré vedia najlepšie identifikovať svoje potreby a problémy, ktorým čelia. „Krajina môže byť iba taká silná, ako silné sú jednotlivé regióny. Je dôležité poskytnúť im podporu, čo znamená napríklad aj dať im väčšiu dôveru a umožniť im, aby o časti prostriedkov z EÚ rozhodovali samostatne. V praxi sa to už niekoľko rokov deje v Česku i v Poľsku a v aktuálnom programovom období na túto cestu konečne nastúpilo aj Slovensko,“ doplnil minister investícií.

Z nových eurofondov je v Programe Slovensko vyčlenených 2,16 miliardy eur, o ktorých si rozhodnú priamo regióny prostredníctvom Rád partnerstva a Kooperačných rád. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa však rozhodlo delegovať na regióny ešte vyšší objem prostriedkov. Z alokácie, o ktorej malo samo rozhodovať, presunie do kompetencie regiónov ďalších 200 miliónov eur.

Slovenská republika je súčasťou kohéznej politiky od roku 2004, keď sa stala členom Európskej únie. „Skok, ktorý Slovensko urobilo od tohto historického míľnika, je zásadný. Stále však máme čo doháňať a aby sme udržali krok s ďalšími krajinami, eurofondová pomoc je pre nás aj naďalej veľmi dôležitá,“ dodal minister investícií.
„S mojimi kolegami z ostatných krajín sme sa dnes zhodli, že je dôležité nielen to, aby kohézna politika pokračovala aj po roku 2027, ale aj to, v akej podobe. Z pohľadu Slovenska je v tomto smere kľúčový najmä prístup orientovaný na výsledky, jednoduchšie pravidlá implementácie, ale tiež lepšia koordinácia medzi jednotlivými zdrojmi európskej podpory. Bolo by vhodné preskúmať, ako by sa dali skombinovať výhody eurofondov s výhodami plánu obnovy,“ priblížil minister Balík. 
Stretnutie ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti hostilo v máji tohto roka aj Slovensko a šlo vtedy o vôbec prvé stretnutie ministrov a zástupcov Európskej komisie mimo Bruselu. „Pre Slovensko je veľmi dôležité, že je jeho hlas v diskusii o budúcnosti kohéznej politiky v Európe počuť,“ uzavrel minister investícií.  

Skočiť na hlavné menu